Skip to content Skip to footer
ACF

Vključevanje
ranljivih
skupin
skozi
kolesarjenje

Osnovni podatki o projektu

Program: Active Citizens Fund

Prednostno področje: socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin v kolesarjenje

Javni poziv za male projekte

VKLJUČEVANJE RANLJIVIH SKUPIN SKOZI KOLESARJENJE

Skupno trajanje projekta: 12 mesecev

Datum začetka projekta:
1. 3. 2022 

Datum zaključka projekta: 28. 2. 2023 

Opolnomočene ranljive skupine

Številne svetovne raziskave so pokazale, da kolesarjenje izboljšuje zdravje in dobro počutje,  povečuje učinkovitost v službi in doma ter zmanjšuje onesnaženost okolja. Prepričanje, ki vlada v družbi, da je kolesarjenje za atletske in fit ljudi, ki lahko samostojno nosijo in vozijo kolo, spodbuja mnenje, da kolesarjenje ni primeren šport za invalide. Ti so posledično fizično neaktivni ter socialno izključeni. Dejstvo pa je, da je kolesarjenje za mnoge invalide lažje kot hoja.

Glavne okvire, ki invalidom preprečujejo, da bi kolesarili, so nedostopna kolesarska infrastruktura, nezmožnost samostojne uporabe kolesa, težji dostop do prilagojenih koles –  tako fizično kot finančno –, pretiho zagovorništvo invalidov in nizko zavedanje splošne javnosti o težavah, s katerimi se soočajo invalidi.

Kolesarjenje pozitivno vpliva na samopodobo invalidov, njihovo fizično in duševno zdravje, posledično pa na zdravje celotne skupnosti. Z vključevanjem invalidov v kolesarjenje se bo povečala tudi njihova vključenost v lokalno družbo.

V Zgornjem Posotelju smo združili moči Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje, Društvo Sožitje Obsotelje in Kozjansko ter Zavod Uvid s ciljem, da vključimo invalide v kolesarjenje. Posvečamo se  invalidom, ki so zmožni kolesariti s prilagojenimi kolesi. S pobudo »kolesarjenje za vse« lokalno in nacionalno spodbujamo in ozaveščamo invalide, da bi kolesarili v naravi. S tem invalidi krepijo svoje duševno in fizično zdravje in dvigujejo samopodobo. Hkrati ozaveščamo splošno javnost, da tudi invalidi kolesarijo. Spodbujamo »trajnostno mobilnost in turizem za vse«, zato nagovarjamo tudi občine in turistične ponudnike. V občini Rogaška Slatina z vključevanjem invalidov v kolesarjenje nadgrajujemo status »občina po meri invalida« in smo s tem primer dobre prakse v Sloveniji.

Projekt je financiran s sredstvi programa Active Citizens Fund v Sloveniji 2014 – 2021.

Slike iz delavnic in povezave do novic

21. februar 2023

Okrogla miza za invalide in podpis pisma o nameri za nakup 3 prilagojenih koles za invalide

V sklopu zagovorniškega projekta ACF Slovenija Vključevanje invalidov skozi kolesarjenje

26. september 2022

4. delavnica v sklopu ACF projekta "Vključevanje ranljivih skupin skozi kolesarjenje"

Obisk Zavoda Ars Viva na Notranjskem

14. julij 2022

3. delavnica v sklopu ACF projekta "Vključevanje ranljivih skupin skozi kolesarjenje"

Bobrov center

27. junij 2022

2. delavnica v sklopu ACF projekta "Vključevanje ranljivih skupin skozi kolesarjenje"

V Velenju z Društvom Novus

26. maj 2022

1. delavnica v sklopu ACF projekta "Vključevanje ranljivih skupin skozi kolesarjenje"

Obisk Zavoda Ars Viva