Skip to content Skip to footer

Kdo je lahko osebni asistent?

Osebni asistent je oseba, ki opravlja osebno asistenco pri izvajalcu osebne asistence na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kot samostojni podjetnik, če sam opravlja delo osebnega asistenta in izpolnjuje pogoje. Osebni asistent je lahko vsaka polnoletna oseba, ki:

  • je poslovno sposobna,
  • ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti v skladu z drugimi predpisi in
  • ima opravljeno usposabljanje v skladu z Zakonom o osebni asistenci.

Osebni asistent je lahko družinski član oziroma sorodnik uporabnika ali tretja oseba, ki se odloči za poklic osebnega asistenta.

Če ustrezate pogojem in bi želeli opravljati delo osebnega asistenta, nam pošljite življenjepis na e-naslov: anja.tajnsek@zavod-uvid.eu 

Supervizija in timska srečanja

Supervizija za osebne asistente

Izvajamo supervizijska srečanja, katerih cilj je razbremenitev osebnih asistentov in učinkovito soočanje s stresnimi situacijami na delovnem mestu. V Zavodu Uvid si prizadevamo, da ustvarjamo varen prostor, kjer lahko naši osebni asistenti odprto spregovorijo o problematikah, s katerimi se srečujejo pri vsakodnevnem sodelovanju z uporabniki. Refleksija in čas za pogovor sta poglavitna za učenje iz lastnih izkušenj in izkušenj sodelavcev. 

Timska srečanja

Organiziramo timska srečanja uporabnikov in njihovih osebnih asistentov. Tim sestavljajo uporabnik, osebni asistent(je) in strokovna delavka, običajno pa tudi družinski člani uporabnika oziroma drugi ključni člani okolja uporabnika. Na tovrstnih srečanjih si prizadevamo, da je zares slišan glas vsakega. vključenega.