Skip to content Skip to footer

Kdo je osebni asistent?

Osebni asistent je oseba, ki opravlja osebno asistenco pri izvajalcu osebne asistence na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kot samostojni podjetnik, če sam opravlja delo osebnega asistenta in izpolnjuje pogoje. Osebni asistent je lahko vsaka polnoletna oseba, ki:

  • je poslovno sposobna,
  • ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti v skladu z drugimi predpisi in
  • ima opravljeno usposabljanje v skladu z Zakonom o osebni asistenci.

Osebni asistent je lahko družinski član oziroma sorodnik uporabnika ali tretja oseba, ki se odloči za poklic osebnega asistenta.

Če ustrezate pogojem in bi želeli opravljati delo osebnega asistenta, nam pošljite življenjepis na e-naslov: anja.tajnsek@zavod-uvid.eu 

Timska
srečanja

Organiziramo timska srečanja uporabnikov in njihovih osebnih asistentov. Tim sestavljajo uporabnik, osebni asistent(je) in strokovna delavka, običajno pa tudi družinski člani uporabnika oziroma drugi ključni člani okolja uporabnika. Na tovrstnih srečanjih si prizadevamo, da je zares slišan glas vsakega. vključenega.

Prav tako redno izvajamo srečanja, katerih cilj je razbremenitev osebnih asistentov in učinkovito soočanje s stresnimi situacijami na delovnem mestu. Prizadevamo si ustvarjati varen prostor, kjer lahko osebni asistenti odprto spregovorijo o problematikah, s katerimi se srečujejo pri vsakodnevnem sodelovanju z uporabniki. Refleksija in čas za pogovor sta poglavitna za učenje iz lastnih izkušenj in izkušenj sodelavcev. 

Mnenja naših zaposlenih

“Lea zelo rada gre na sok in sladoled, kar je za nekoga, ki ne potrebuje tuje pomoči, nekaj vsakdanjega, Lea pa bi brez osebne asistence le redko imela to priložnost. Poleg vključevanja v lokalno okolje, je z osebno asistenco pridobila še veliko drugih aktivnosti za katere bi sicer bila prikrajšana. Zavod Uvid, kjer sem zaposlena, ima izjemen posluh tako za upravičence kot za nas osebne asistente, saj se nenehno ukvarja z nami tako, da nudi psihološko podporo in različna izobraževanja za krepitev duševnega zdravja.”

Lea & Maja

Lea & Maja

“Moje poslanstvo je pomagati ljudem v stiski, zato sem presrečna, ker imam  v življenju  možnost delati to kar me veseli. Sem osebna asistentka uporabnici Leonidi, ki se ji je čez noč življenje spremenilo tako, da ne zmore živeti več samostojno. Osebna asistenca je postal najin način življenja. Hvaležna sem Zavodu Uvid, ker zna prisluhniti mojim pobudam in potrebam moje uporabnice. Zelo strokovno in sočutno skrbi za nas, saj se redno sestajamo in pogovarjamo o naših problemih, ki jih sproti uspešno rešujemo.”

Leonida & Katja

Leonida & Katja