Skip to content Skip to footer

Velik dan za invalide v Rogaški Slatini in okolici

Zagovorniški projekt Vključevanje invalidov skozi kolesarjenje, ki ga financira ACF Slovenija in koordinira Zavod Uvid iz Rogaške Slatine, je danes, 21. 2. 2023, dosegel svoj cilj: 5 ključnih partnerjev – občina Rogaška Slatina, JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Območno društvo delovnih invalidov Zgornje Posotelje, društvo Sožitje Obsotelje in Kozjansko ter Zavod Uvid – je podpisalo pismo o nameri, v katerem so se zavezali, da bodo v letu 2023 kupili 3 prilagojena kolesa za invalide (v višini 30.000 EUR) in aktivirali kolesarjenje za invalide v vstopni točki pri Bobrovem centru.

Občina Rogaška Slatina podpira pobudo invalidov »Kolesarjenje za vse«. Invalidi se bodo  v kolesarski sezoni 2023 vključili v kolesarjenje na kolesarski stezi Rogaška Slatina – Vonarje, na vstopni točki pri Bobrovem centru. S tem nadgrajujemo status »Rogaška Slatina – občina po meri invalida«. Pobudo za dostopnejše kolesarjenje je podprlo večje število organizacij na lokalni/medobčinski in nacionalni ravni, med njimi tudi Zveza delovnih invalidov Slovenije in Sožitje Slovenija, ki oba skupaj združujeta 121 društev po Sloveniji.

V Bobrovem centru, ki stoji ob eni najlepših kolesarskih stez v Sloveniji, prilagojeni tudi za invalide, je tik pred podpisom pisma o nameri, potekala Okrogla miza za invalide z območja Zgornjega Posotelja, ki vključuje 1.200 invalidov iz 6 občin: Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli, Rogatec in Rogaška Slatina. Osrednja tema je bila »kolesarjenje za vse«. Invalidi, ki zagovarjajo vključevanje v družbo skozi kolesarjenje, so spregovorili o tem kako zelo pomembno in zdravo je kolesarjenje za njih.

Maja Ivanuš, predsednica društva Sožitje Obsotelje in Kozjansko pa je dodala: » V družbi še vedno vlada prepričanje, da kolesarjenje ni za invalide. Danes pa vemo, da je primerno tudi za invalide in kako zelo zdravo je kolesarjenje, saj izboljša počutje, prispeva k zdravi telesni teži, pospešuje krvni obtok, dviguje samozavest in vključuje invalide v družbo. Prilagojena kolesa so predraga, da bi jih lahko imeli doma, nudijo pa varnost in stabilnost. Za naše člane je kolesarjenje s prilagojenimi kolesi nova dodatna aktivnost, ki jo lahko izvajamo v naravi in krepi psihofizično zdravje.«

Marija Zupanec iz Zavoda Uvid je za zaključek povedala:  »Projekt ACF Vključevanje ranljivih skozi kolesarjenje, ki traja od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023, je dosegel trajne rezultate. To pomeni, da se aktivno nadaljuje, saj bomo v letu 2023 kupili kolesa, aktivirali tedenske kolesarske aktivnosti za invalide, izobraževali in usposobili kolesarske spremljevalce invalidov idr. Z Zavodom za turizem in kulturo Rogaška Slatina se nam je uspelo dogovoriti za brezplačno udeležbo invalidov na lokalnem kolesarskem dogodku 2. Bobrovo bicikliranje, ki bo 20. 5. 2023 in so ga invalidska društva že vnesla v svoje koledarje letnih aktivnosti.«

Pobuda »Kolesarjenje za vse« ima zelo pozitiven odziv v javnosti, saj je zmanjšala stigmo, da je kolesarjenje le za neinvalide, aktivirala invalide, da so bolj fizično aktivni in bolj zdravi in se vključujejo v družbo. To je velik uspeh za lokalno skupnost in širše.

Projekt »Vključevanje ranljivih skozi kolesarjenje« je financiran s sredstvi programa ACF v Sloveniji 2014 – 2021.

Več slik najdete v galeriji: https://zavod-uvid.eu/galerija/