Skip to content Skip to footer

Vodstvo in duševno zdravje

Marija Zupanec

Osebna asistenca

Anja Tajnšek

Projektno delo

Katarina Belcer

Prostovoljstvo

Saša Podhraški

Osebni asistenti

Redno zaposlenih imamo med 30 in 35 osebnih asistentov. V Zavodu Uvid zaposlujemo osebne asistente redno na podlagi pogodbe o zaposlitvi, v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ustvarjamo prijetna in kvalitetna sodelovanja med našimi uporabniki in osebnimi asistenti, saj uporabnik v sodelovanju z nami sam izbere zase primernega osebnega asistenta, glede na svoje potrebe, želje in življenjski slog.

V programih sodelujejo tudi prostovoljci.