Skip to content Skip to footer

Psihoterapija Uvideti

Dobrodošli

Psihoterapija Uvideti vam v prostorih v Šentjurju zagotavlja podporno in varno okolje, kjer boste lahko raziskovali svoje notranje vzorce in se naučili novih načinov za soočanje s svojimi težavami.

Vsakdo se v življenju kdaj počuti popolnoma nemočnega. Če brskate po naši spletni strani, ste morda tudi vi ujeti v težave ali ste v stiski, s katero se ne zmorete soočiti, ste vpeti v vedno enaka preigravanja v odnosih ali pa morebiti niste zadovoljni z odnosom do samega sebe.  

Ne glede na situacijo, v kateri se trenutno nahajamo, se nihče od nas ne more izogniti srečanju s samim sabo, z različnimi deli naše osebnosti, ki so se oblikovale skozi odraščanje.

Zakaj bi se odločili za psihoterapijo?

Morda raziskujete vedno ponavljajoče neprijetne dogodke in odkrivate vzorce razmišljanja in delovanja, ki so za vas vedno bolj obremenjujoči. Lahko vaša težka čutenja ali travmatične izkušnje postajajo nevzdržne ali pa iščete odgovore na vprašanja, ki se drugim zdijo povsem preprosta. 

Psihoterapija Uvideti vam nudi oporo in orodje za premagovanje težav. Najdete nas v Šentjurju. Pokrivamo širše lokalno območje (predvsem Celje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli).

Psihoterapija

Kaj sploh je psihoterapija?

Psihoterapija je uveljavljena terapevtska metoda, ki se uporablja za premagovanje različnih psihičnih stisk in težav ter za osebnostni razvoj posameznika.

O psihoterapiji govorimo kot o zdravljenju s pogovorom, skozi katerega ozaveščamo skrite vzorce naših težav in jih postopoma odpravljamo s pomočjo različnih psiholoških metod.

Pomemben temelj psihoterapevtskega procesa je odnos med terapevtom in klientom. Zaupen odnos nudi varno okolje, v katerem klient spoznava svoj notranji svet, terapevt pa mu nudi strokovno pomoč pri ozaveščanju, raziskovanju, razumevanju  ter predelavi bolečih občutkov, čustev in izkušenj.

Skozi proces psihoterapije težave predelujemo globinsko, zato so doseženi učinki dolgotrajni in prinašajo pozitiven vpliv na vsa področja vašega življenja.  Skozi proces dela razrešite stiske, se soočite s strahovi, občutki tesnobe, si postavite nove meje, premagate mišljenje o lastni manjvrednosti, saj trajno spremenite prepričanja o sebi. Vse to vam pomaga, da zaživite polno, srečno in neodvisno življenje.

Potek dela

Za uspešno delo je pomemben odprt odnos s terapevtom, kar pomeni, da se v moji prisotnosti počutite udobno, varno in sprejeto, da me lahko karkoli vprašate, mi zaupate.

Pomemben del psihoterapevtskega procesa je oblikovanje dogovora o sodelovanju, ki nama je v pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev. Uvodni razgovor, ki traja 60 min, je namenjen vašim vprašanjem in pogovoru o vzrokih, ki so vas pripeljali na psihoterapijo, ter podpisu dogovora.

Terapija je lahko kratkotrajna ali dlje trajajoča, odvisno od posameznikovih težav in želja, od klientove motivacije in pripravljenosti za delo. Srečanja potekajo redno, najpogosteje enkrat tedensko, na isti dan ob isti uri, če je to le mogoče. Posamezno srečanje traja 50 minut.  

Naši prostori v Šentjurju so prijetni in udobni, kar vam bo omogočilo sproščeno, zaupno in varno vzdušje.

Psihoterapevtski pristop

Transakcijska analiza (TA) je teorija osebnosti in psihoterapija za doseganje osebnostne rasti in spremembe. TA lahko uporabimo, kadar želimo razumeti človekovo duševnost, komunikacijo ter odnose med ljudmi.

Integrativna transakcijska analiza integrira psihoanalitično in kognitivno-vedenjsko terapijo v okviru humanistično eksistencialne filozofske usmeritve. Tako je ena prvih smeri, ki integrira različne pristope. Izhaja iz predpostavke, da ljudje v otroštvu oblikujemo določene vzorce, ki jih uporabljamo tudi v sedanjosti. V kolikor so le-ti nefunkcionalni ali neustrezni, nam povzročajo nezadovoljstvo, čustvene stiske ali celo motnje.

Integrativna transakcijska analiza se uporablja pri delu s posamezniki, pari, družinami in skupinami.

Zelo pomembno je zavedanje klienta, da mu terapevt ves čas terapevtskega procesa stoji ob strani in mu pomaga, nikakor pa mu ne more svetovati in namesto njega sprejeti odločitve.

Vsi podatki so zaupni in strogo varovani.

Vsi v terapiji pridobljeni podatki se obravnavajo kot zaupni in so strogo varovani. Pri svojem delu sem zavezana Etičnemu kodeksu Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu in varstvu in zaščiti osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/2004).

Proces psihoterapije je vključen v vzporeden supervizijski proces, kar pomeni, da s psihoterapevtom supervizorjem, ki je prav tako zavezan k molčečnosti, stalno preverjam kakovost svojega psihoterapevtskega dela. 

Moja pot do psihoterapije

Moje zanimanje za psihoterapijo se je začelo, ko v nekem trenutku nisem bila zadovoljna s svojim življenjem. Ob prebiranju številnih knjig priznanih avtorjev sem postopoma uvidela, da si lahko poiščem odgovore na zastavljena vprašanja in zaživim drugačno, bolj polno življenje.

Tako sem se podala na pot svoje notranje preobrazbe. Odločila sem se, da prvotno profesionalno smer ekonomije zamenjam za delovanje na psiho-socialnem področju. Ponovno sem se podala v študijske vrste in magistrirala na Fakulteti za socialno delo, smer psihosocialna podpora in pomoč. Vzporedno sem izbrala specialistični psihoterapevtski študij integrativne transakcijske analize na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje v Ljubljani.

Ves čas se profesionalno gradim in obiskujem dodatna izobraževanja s področja čuječnosti, obiskujem seminarje sorodnih psihoterapevtskih modalitet, se udeležujem kongresov ter sem vključena v redno individualno in skupinsko supervizijo.

Članstvo

Sem članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo SINTA, Društva za transakcijsko analizo Slovenija SLOVENTA in Slovenske krovne zveze za psihoterapijo SKZP. ​

Informacije

Naroči se po telefonu

051 235 670

Naroči se po emailu

psihoterapija.marija@zavod-uvid.eu

Lokacija

Šentjur (okolica Celja)

Spremljaj me na Facebooku

Psihoterapija Uvideti