Skip to content Skip to footer

Zavod Uvid Rogaška Slatina, so.p., smo zasebni zavod, neprofitna organizacija, ki deluje na področju psihosocialne podpore in pomoči ter invalidskega varstva. Izvajamo storitve osebne asistence, razvijamo programe psihosocialne pomoči in podpore, gradimo mrežo prostovoljstva ter vzpostavljamo sistem preventivnih podpornih programov. Z našo začrtano strategijo želimo ranljivim skupinam oseb nuditi čim bolj kakovostno in prilagojeno pomoč ter s tem vplivati na dvig njihovih socialnih in osebnostnih veščin.

Smo nevladna organizacija s potencialom; naziv nam je podelilo Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov – NOVUS. Kot nevladna organizacija smo član krovne mreže slovenskih nevladnih organizacij – CNVOS.

Povezujemo se z enako mislečimi ustanovami na državni in mednarodni ravni, predvsem pa tkemo mrežo sodelovanja v širšem domačem okolju. Smo član v Lokalni akcijski skupini Obsotelje in Kozjansko.

Nabor storitev, ki jih izvajamo

Vizija

Živimo v času, ko življenje kliče po velikih spremembah, zato želimo sodelovati v ustvarjanju podpornega okolja celotne družbe in slehernega posameznika. Zavedamo se, da smo povezani močnejši in učinkovitejši. Posebno pozornost namenjamo ranljivim skupinam. Z aktivnim delovanjem vzpostavljamo prostor za nastanek novih programov, ki so podpora ranljivim skupinam pred zdrsom v osebno, družbeno in finančno revščino. Naša vizija je nuditi psihosocialno podporo v okolju in pomagati ljudem pri vključevanju v družbeno-socialne procese.

Cilj

Naš cilj je strokovno izvajanje psihosocialnih programov, ki posameznikom nudijo pomoč in podporo, omogočajo družbeno-socialno vključenost in s tem pozitivno vplivajo na kvaliteto življenja.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je razvijanje socialnih programov, ki so dostopni širši javnosti. Oblikujemo storitve, ki so za ranljive skupine brezplačne, med katerimi so posebne pozornosti deležni:

  • osebe z invalidnostjo,
  • socialno ogroženi,
  • ranljivi zaposleni,
  • brezposelne osebe,
  • starejši prebivalci.

Skozi ozaveščanje in razvijanje programov vztrajno gradimo mrežo sodelovanja med ranljivimi skupinami, širšo javnostjo ter akterji varstva okolja. Pri delovanju smo zavezani k trajnostnemu razvoju.

Naše delovne izkušnje in primere dobre prakse delimo z enako mislečimi doma in v tujini, zato se partnersko povezujemo z javnimi in zasebnimi ustanovami na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

V Zavodu Uvid sledimo vrednotam