Skip to content Skip to footer

Vsak osebni asistent in uporabnik mora imeti v skladu z Zakonom o osebni asistenci (ZOA) opravljeno usposabljanje. Usposabljanje je potrebno vsako leto obnoviti. Prvič se izvede osnovni program usposabljanja, vsa nadaljnja leta pa nadaljevalni program.

V Zavodu Uvid nudimo osnovni in nadaljevalni program usposabljanja za osebne asistente in uporabnike. Po usposabljanju oseba pridobi potrdilo o uspešno končanem usposabljanju.

Za osebne asistente in uporabnike je usposabljanje brezplačno.

Osnovni program usposabljanja

Osnovni program usposabljanja za osebne asistente obsega:

  1. poznavanje predpisov in politik s področja invalidskega varstva, delovnih razmerij, varstva pri delu, varstva osebnih podatkov in drugih področij, pomembnih z vidika pravic in obveznosti osebnih asistentov in uporabnikov;
  2. splošna in posebna znanja za izvajanje osebne asistence z naslednjimi obveznimi vsebinami: pomen osebne asistence, odnos in komunikacija med uporabnikom in osebnim asistentom, pravice in dolžnosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalcev osebne asistence, način razumevanja navodil uporabnikov, seznanitev z etičnimi načeli glede izvajanja osebne asistence ter Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu.

Dodatni program usposabljanja

Nadaljevalni program usposabljanja vsebuje vsebine, ki nadgrajujejo znanja osnovnega usposabljanja.