Skip to content Skip to footer

Kaj je duševno zdravje?

Svetovna zdravstvena organizacija je duševno zdravje opredelila kot »stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost«.Duševno zdravje omogoča posamezniku udejanjanje njegovih umskih in čustvenih zmožnosti ter mu omogoča, da najde in izpolni svojo vlogo v poklicnem, družbenem in zasebnem življenju.

Posameznik ima tekom svojega življenja lahko težave na enem ali več področjih duševnega zdravja. Kadar težave pomembno ovirajo njegovo vsakodnevno delovanje, govorimo o duševnih motnjah. Med najpogostejšimi duševnimi motnjami sodobnega časa so stresne motnje, tesnobnost in depresija. (Vir:NIJZ)

Skrb za duševno zdravje

Skrb za duševno zdravje je pomembna vrednota, ki nam poleg telesnega zdravja omogoča optimalno delovanje in premagovanje ovir v življenju. Za krepitev duševnega zdravja lahko veliko storite sami doma, poleg tega pa imate možnosti tudi, da se obrnete na Zavod Uvid, kjer vam bomo z veseljem svetovali kako poskrbeti za svoje duševno zdravje.

V zadnjih letih se je uveljavil koncept pozitivnega duševnega zdravja, ki ga sestavljajo področja kot so posameznikovo notranje psihično stanje, kot so sreča, zadovoljstvo, samospoštovanje, nadalje njegovi odnosi z drugimi, njegovo vsakodnevno delovanje ter sposobnost, da obvladuje svoje življenje in se uspešno sooča z izzivi ter problemi in doprinaša skupnosti, v kateri živi. (Vir: NIJZ)

Nacionalni program za krepitev duševnega zdravja MIRA (https://www.zadusevnozdravje.si/) celovito naslavlja in ureja področje duševnega zdravja.

Krepitev duševnega zdravja v Zavodu Uvid

V Zavodu Uvid z različnimi aktivnostmi in programi spodbujamo krepitev duševnega zdravja prebivalstva ter zgodnje prepoznavanje in obravnavo duševnih težav.

Vezano na krepitev duševnega zdravja izvajamo psihoterapijo,  organiziramo izobraževanja s priznanimi strokovnjaki, skupinsko in individualno svetujemo in promoviramo pomen duševnega zdravja za našo skupnost.

Naša ciljna skupina ste vsi, ki želite krepiti svoje duševno zdravje, doma in v službi, posebej pa se osredotočamo na osebe z invalidnostjo, socialno ogrožene in starejše prebivalce.