Skip to content Skip to footer

Kaj je duševno zdravje?

Svetovna zdravstvena organizacija je duševno zdravje opredelila kot »stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost«.Duševno zdravje omogoča posamezniku udejanjanje njegovih umskih in čustvenih zmožnosti ter mu omogoča, da najde in izpolni svojo vlogo v poklicnem, družbenem in zasebnem življenju.

Posameznik ima tekom svojega življenja lahko težave na enem ali več področjih duševnega zdravja. Kadar težave pomembno ovirajo njegovo vsakodnevno delovanje, govorimo o duševnih motnjah. Med najpogostejšimi duševnimi motnjami sodobnega časa so stresne motnje, tesnobnost in depresija. (Vir:NIJZ)

Skrb za duševno zdravje

Skrb za duševno zdravje je pomembna vrednota, ki nam poleg telesnega zdravja omogoča optimalno delovanje in premagovanje ovir v življenju. Za krepitev duševnega zdravja lahko veliko storite sami doma, poleg tega pa imate možnosti tudi, da se obrnete na Zavod Uvid, kjer vam bomo z veseljem svetovali kako poskrbeti za svoje duševno zdravje.

V zadnjih letih se je uveljavil koncept pozitivnega duševnega zdravja, ki ga sestavljajo področja kot so posameznikovo notranje psihično stanje, kot so sreča, zadovoljstvo, samospoštovanje, nadalje njegovi odnosi z drugimi, njegovo vsakodnevno delovanje ter sposobnost, da obvladuje svoje življenje in se uspešno sooča z izzivi ter problemi in doprinaša skupnosti, v kateri živi. (Vir: NIJZ)

Nacionalni program za krepitev duševnega zdravja MIRA (https://www.zadusevnozdravje.si/) celovito naslavlja in ureja področje duševnega zdravja.

Krepitev duševnega zdravja v Zavodu Uvid

V Zavodu Uvid z različnimi aktivnostmi in programi spodbujamo krepitev duševnega zdravja prebivalstva ter zgodnje prepoznavanje in obravnavo duševnih težav.

Vezano na krepitev duševnega zdravja organiziramo izobraževanja s priznanimi strokovnjaki, skupinsko in individualno svetujemo in promoviramo pomen duševnega zdravja za našo skupnost.

Tehnike, ki jih uporabljamo za krepitev duševnega zdravja, so čuječnost, dihalne in gibalne tehnike, meditacija ter art/umetniška terapija.

Naša ciljna skupina ste vsi, ki želite krepiti svoje duševno zdravje, doma in v službi, posebej pa se osredotočamo na osebe z invalidnostjo, socialno ogrožene in starejše prebivalce.

Kreativna likovna delavnica

Preko slikanja, risanja, kiparstva… se lahko povežemo s svojimi čustvi, občutki, mislimi, notranjimi konflikti in jih izrazimo v fizični obliki. Potem skupaj interpretiramo rezultat in iščemo rešitev/soustvarjamo terapevtski proces.

Likovna terapija je namenjena spoznavanju samega sebe, razvoju zavesti o sebe, sprostitvi, čuječnosti, izboljšanju odnosov, zavedanju osebnih vzorcev, notranjih blokad itd.

Kreativne likovne delavnice izvaja Robert Zupanec v sodelovanju s terapevti.