skip to Main Content
051 235 670 info@zavod-uvid.eu

Čas vztrajno vabi, da zaživimo bolj povezani

z živim svetom: sami s sabo, s soljudmi, s planetom...

Naše dejavnosti

OSEBNA ASISTENCA

Osebna asistenca je nabor storitev, ki ljudem, k v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje.

PROSTOVOLJSTVO

Je družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki želijo s svojim delom prispevati k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin.

PROGRAMI PSIHOSOCIALNE PODPORE

O zavodu

Zavod Uvid Rogaška Slatina je mlada neprofitna organizacija na področju socialnega varstva in psihosocialne podpore. Naša želja in namen je, da s strokovnim delom vzpostavimo prostor delovanja za učinkovito podporo in pomoč ranljivim skupinam prebivalstva, ter vplivamo na krepitev in povezovanje prijaznih družbenih struktur. V ospredje postavljamo socialno interakcijo in komunikacijo, kot temeljni pogoj za vzpostavitev družbenega odnosa.

Izvajamo socialnovarstveni program osebne asistence, razvijamo programe psihosocialne pomoči, gradimo mrežo prostovoljstva ter skušamo vzpostaviti sistem preventivnih podpornih programov. Z zastavljeno strategijo želimo posameznikom nuditi čim bolj kakovostno in prilagojeno pomoč in s tem vplivati na dvig njegovih socialnih in osebnostnih veščin.

Cilj našega delovanja

Naš namen je strokovno izvajanje programov, ki uporabniku nudijo pomoč in podporo, omogočijo socialno vključenost in s tem pozitiven vpliv na kvaliteto posameznikovega življenja. Sodelovati želimo v ustvarjanju podpornega okolja celotne družbe in slehernega posameznika, ter posebno pozornost nameniti vsem ranljivim skupinam.

Vizija

Živimo v času, ko življenje kliče po velikih spremembah. S prijaznim odnosom do sebe in do sočloveka vplivamo na dobro celotnega živega, zato se v Zavodu Uvid zavedamo, da smo povezani močnejši in učinkovitejši ter tako doprinesemo kolektivnemu dobremu. Skušajmo razumeti, da smo del skupnega, zato je odziv vsakega posameznika ključen in pomemben.

Marija Zupanec - ustanoviteljica zavoda

Skozi življenje se spoprijemam z vedno novimi izzivi, ki so me tokrat pripeljali v psihosocialno podjetništvo. Čutim klic po soustvarjanju dobrega, v kar želim vnesti empatijo, spoštljivost in čut za sočloveka.

V osebnem življenju se naslanjam predvsem na kakovosten vsakdan v krogu družine in ostalih bližnjih. Navdih iščem v naravi, iskanju notranjega miru in odnosu do vsega živega. Slednji je osnova, preko katerega lahko rastemo in je zame temelj osebnega napredka.

Back To Top