Skip to content Skip to footer

Naše dejavnosti

Osebna asistenca

Asistenca je nabor storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje.
Preberi več

Duševno zdravje

Duševno zdravje je neločljiv del celotnega zdravja posameznika in je tudi vir njegove blaginje.
Preberi več

Izobraževanje

Izobraževanje in usposabljanje je proces pridobivanja znanja, spretnosti in navad, ki nas spremlja skozi celo življenje.
Preberi več

Usposabljanje

Nudimo osnovno in nadaljevalno izobraževanje za osebne asistente in uporabnike.
Preberi več

Svetovanje

Osebe z invalidnostjo in starostniki sodijo med najbolj ranljive skupine, ki včasih potrebujejo pomoč v situaciji, v kateri se znajdejo.
Preberi več

Psihoterapija

Psihoterapija je uveljavljena terapevtska metoda, ki se uporablja za premagovanje različnih psihičnih stisk in težav ter za osebnostni razvoj posameznika.
Preberi več

Prostovoljstvo

Je družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki želijo s svojim delom prispevati k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin.
Preberi več

Projekti

S projekti podpiramo ranljive skupine oseb in ozaveščamo lokalno okolje k enakopravnemu vključevanju v družbo ter h krepitvi duševnega zdravja.
Preberi več

Vrednote

V Zavodu Uvid sledimo vrednotam

Spoštovanje

Spoštujemo ljudi
in naravo.
Za oboje skrbimo
s srcem,
ker nam je mar.

Enake možnosti

Razvijamo
in izvajamo aktivnosti,
ki omogočajo,
da vključujemo vse (inkluzija).

Sodelovanje

Povezujemo se z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi akterji na področju psihosocialne pomoči. Ustvarjamo mreže deležnikov, ki spreminjajo ljudi in družbo na bolje.

Sprejemanje

Vsak od nas je zase edinstven in je nepogrešljiv del
naše družbe,
zato ga sprejemamo takšnega kot je.

Spodbujanje

Jaz do Sebe.  Spodbujamo vas, da skrbite zase, za svoje fizično in duševno zdravje.
Jaz do tebe.
Spodbujamo vas, da skrbite za druge in jim pomagate v stiski.

Drugi o nas

Mnenja

Zavod UVID je bil s strani Društva NOVUS prepoznan kot nevladna organizacija, ki v okolju predstavlja potencial za ustvarjanje boljšega družbenega položaja ranljivih ciljnih skupin. V začetku leta 2021 smo okrepili sodelovanje in podpisali Sporazum o nudenju podpore na organizacijskem, strokovnem in zagovorniškem področju, pri čemer smo začrtali krepitev njihove NVO. S krepitvijo in motiviranostjo njihovih predstavnikov je Zavod UVID hitro rasel. Njihova vztrajnost, delati dobro za skupnost, nas je povezala kot partnerja. Prepoznali smo se v skupni viziji: Poleg vseh uspešnih zgodb, ki jih ustvarjajo, jim ne zmanjka novih. V mesecu maju so spisali novo,  bili so uspešni na razpisu Active Citizens Fund – Slovenija, kjer je zaživel projekt. Zavod UVID tako privablja nasmeh na obraze številnim, ki so marsikdaj prezrti v družbi. Kot del mreže regionalnih stičišč nevladnih organizacij, kar Društvo NOVUS je, bomo takšne uspešne zgodbe podpirali in pomagali tudi v bodoče. Zavod UVID, je kot mlada nevladna organizacija lahko vzgled in motivacija vsem, ki vstopajo na nevladniško pot za boljšo, vključujočo družbo. 

Društvo NOVUS

Društvo NOVUS

“Moje poslanstvo je pomagati ljudem v stiski, zato sem presrečna, ker imam  v življenju  možnost delati to kar me veseli. Sem osebna asistentka uporabnici Leonidi, ki se ji je čez noč življenje spremenilo tako, da ne zmore živeti več samostojno. Osebna asistenca je postal najin način življenja. Hvaležna sem Zavodu Uvid, ker zna prisluhniti mojim pobudam in potrebam moje uporabnice. Zelo strokovno in sočutno skrbi za nas, saj se redno sestajamo in pogovarjamo o naših problemih, ki jih sproti uspešno rešujemo.”

Leonida & Katja

Leonida & Katja

“Lea zelo rada gre na sok in sladoled, kar je za nekoga, ki ne potrebuje tuje pomoči, nekaj vsakdanjega, Lea pa bi brez osebne asistence le redko imela to priložnost. Poleg vključevanja v lokalno okolje, je z osebno asistenco pridobila še veliko drugih aktivnosti za katere bi sicer bila prikrajšana. Zavod Uvid, kjer sem zaposlena, ima izjemen posluh tako za upravičence kot za nas osebne asistente, saj se nenehno ukvarja z nami tako, da nudi psihološko podporo in različna izobraževanja za krepitev duševnega zdravja.”

Lea & Maja

Lea & Maja

Novice

Marija Zupanec

nagovor ustanoviteljice

Kontaktirajte nas

Pošljite nam vprašanje in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.