Skip to content Skip to footer

Kaj je prostovoljstvo

Prostovoljstvo je prostovoljno delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. Prostovoljstvo lahko opravljamo na neformalen način, kamor spadajo vse neorganizirane ter organizirane oblike pomoči v okviru prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom. Opravljajo ga posamezniki različnih starosti, znanj in izkušenj. Pomembno je, da so prostovoljci odgovorni ter primerno usposobljeni za delo, ki ga opravljajo. (Vir: Slovenska Filantropija) 

Osrednja organizacija za prostovoljstvo v Sloveniji je Slovenska filantropija, ki koordinira Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, katere član smo tudi Zavod Uvid.

Prostovoljsko delo poteka v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (ZProst) in načeli Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva. 

Pomen prostovoljstva

Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost, ker:

 • izboljšuje kakovost življenja v družbi,
 • brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob, izključeni,
 • je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi,
 • ima velik pomen za razvoj in za prihodnost. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe. (Vir: Slovenska Filantropija)

Prostovoljstvo v Zavodu Uvid

Naloge Zavoda Uvid, ki jih opravljamo pri prostovoljstvu, so:

 • promocija prostovoljstva,
 • izobraževanje prostovoljcev (uvodno in mentorsko),
 • svetovanje prostovoljcem,
 • povezovanje prostovoljcev in pomoči potrebnih,
 • širjenje prostovoljske mreže,
 • spodbujanje zagovorništva.

Naš cilj pri razvijanju prostovoljstva je ustvariti lokalno bazo prostovoljcev, iz nje oblikovati močno lokalno mrežo prostovoljstva in s tem dvigniti kakovost življenja v lokalni skupnosti.

Zavod Uvid je vpisan v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom v AJPES. Kot izvajalec prostovoljstva lahko posameznemu brezposelnemu prostovoljcu za opravljene ure izda potrdilo, s katerim uveljavlja boniteto pri Centru za socialno delo.

pomoč in svetovanje za pravice in dodatke

Kako postanem prostovoljec?

Ljudje prostovoljimo iz različnih razlogov. Nekateri želimo nuditi pomoč posameznikom v stiski, drugi  posredno vplivati na kakovost življenja v lokalni skupnosti. Zagotovo je, da tisti, ki deluje kot prostovoljec, osebnostno raste in pridobiva dragocene izkušnje.

Prostovoljec je lahko vsakdo. Preden se odločite, da bi postali prostovoljec, razmislite:

 • kaj vas motivira,
 • kaj vam je pomembno v skupnosti in čemu želite nameniti svoj prosti čas in energijo,
 • s katero ciljno skupino bi želeli delati,
 • koliko časa ste pripravljeni nameniti prostovoljstvu,
 • katera vaša znanja in veščine lahko pripomorejo k temu, da bo vaše prostovoljsko delo opravljeno kakovostno.

Prava izbira prostovoljskega dela je pomembna za zadovoljstvo vseh deležnikov v prostovoljskem procesu –  vas kot prostovoljca, prostovoljsko organizacijo in za prejemnika pomoči. Poleg tega je zelo pomembno, da prostovoljsko delo opravljate z navdihom in navdušenjem.

Priporočamo vam, da se kot prostovoljec udeležite Uvodnega izobraževanja, ki ga organizira Zavod Uvid v sodelovanju s Slovensko filantropijo.

Prostovoljske aktivnosti v Zavodu Uvid

V Zavodu Uvid koordiniramo prostovoljstvo na sledečih področjih:

 • socialno varstvo,
 • medgeneracijska pomoč,
 • izobraževanje, medkulturno in mednarodno sodelovanje,
 • šport, rekreacija,
 • turizem, skrb za okolje, trajnostni razvoj.

Prostovoljci, ki se vključijo v našo mrežo, lahko opravljajo sledeče aktivnosti:

 • pohodništvo, kolesarstvo in rekreacija z gibalno oviranimi,
 • druženje s starostniki,
 • izvajanje ustvarjalne umetnosti: likovne delavnice, glasbena terapija,
 • spodbujanje zagovorništva ranljivih skupin,
 • skrb za okolje in trajnostni razvoj,
 • psihološka podpora,
 • organizacija in izvedba različnih izobraževanj.