Skip to content Skip to footer

Kaj je osebna asistenca

Osebna asistenca je pomoč posamezniku pri opravilih in dejavnostih, ki jih zaradi invalidnosti sam ne zmore izvajati, vendar jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma.

Je zbir storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene potrebam posameznega uporabnika, njegovim sposobnostim, željam in življenjskim razmeram. 

Storitve osebne asistence

Storitve osebne asistence se izvajajo v največjo korist uporabnika. Uporabniku, ki ima pravico do osebne asistence, pomoč pri opravilih in dejavnostih nudi osebni asistent. Glede na potrebe je lahko oseba upravičena do enega ali več osebnih asistentov.

Osnovni sklopi storitev osebne asistence, po Zakonu o osebni asistenci (ZOA), so:

  • storitve, namenjene osebni pomoči uporabnika,
  • storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih,
  • spremstvo,
  • pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu in
  • pomoč pri komunikaciji.