Skip to content Skip to footer
Erasmus+

Opolnomočenje
oviranih za
aktivnosti
v naravi

Osnovni podatki o projektu

Program: Erasmus+

Vrsta aktivnosti: KA210-ADU – Manjša partnerstva na področju splošnega izobraževanja odraslih 

Področje: Splošno izobraževanje odraslih

2022, 2. razpisni rok

Naslov projekta: OPOLNOMOČENJE OVIRANIH ZA AKTIVNOSTI V
NARAVI 

Naslov projekta v angleščini: EMPOWERMENT OF DISABLED FOR ACTIVITIES IN
NATURE 

Akronim projekta: INOD – INclusive Outdors for Disabled 

Skupno trajanje projekta: 12 mesecev

Datum začetka projekta: 01. 03. 2023

Datum zaključka projekta: 29. 02. 2024

Prednostno področje: Vključevanje in raznolikost na vseh področjih izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa

Teme, ki jih obravnava projekt: 

 1. Vključevanje, spodbujanje enakosti in nediskriminacije
 2. Fizično in duševno zdravje, dobro počutje
 3. Zeleni transport in mobilnost

aktivnosti v sloveniji

M3
SKRB ZA TELESNO ZDRAVJE OVIRANIH & IZOBRAŽEVANJE OSEBJA O SKRBI ZA ZDRAVJE OVIRANIH OSEB

Pomemben segment skrbi za telesno zdravje je aktiven življenjski slog, s katerim krepimo svoje telo. Ravno osebe z invalidnostjo so tista skupina ljudi, ki je najmanj telesno aktivna, zato je še toliko pomembneje, da jim omogočimo vključitev v športne dejavnosti in jih k njim spodbujamo.

Za osebe z oviranostjo: Skozi motivacijske interaktivne delavnice pomagamo osebam s telesno in/ali duševno oviranostjo odkrivati pomembnost telesne aktivnosti za njihovo zdravje. Učimo jih prve pomoči in samopomoči s poudarkom na športnih poškodbah, da so pri športnem udejstvovanju samozavestnejši in bolj brezskrbni. S pomočjo fizioterapevta spoznavajo pravilen način gibanja, prilagojen telesni in duševni oviranosti. V lokalni konjušnici se učijo o hipoterapiji.

Za osebje: Z usposabljanjem osebja posredno omogočamo osebam z invalidnostjo, da se vključijo v športne dejavnosti in izkusijo koristi aktivnosti v naravi, ki so pomembne za njihovo zdravje in dobro počutje.

LURS

V 3 delih:

 • 25.04.2023

Rogaška Slatina

 • motivacijska delavnica, na kateri bodo ovirane osebe odkrivale pomembnost telesne aktivnosti za njihovo duševno in fizično zdravje
 • delavnica prve pomoči in samopomoči, s poudarkom na športnih poškodbah
 • fizioterapevtska delavnica o pravilnem gibanju in krepitvi telesa (prilagojeno različnim podskupinam ciljne skupine – duševne ovire, telesne ovire)
 • delavnica hipoterapije v lokalni konjušnici
M5
"NA ZDRAVO KAVO V NARAVO"

Kolesarjenje je oblika športne aktivnosti, ki osebam z invalidnostjo prinese številne koristi.

Redna telesna dejavnost izboljša kardiovaskularno zdravje, fizično moč in vzdržljivost ter zmanjša tveganje za različne zdravstvene težave.

Poleg tega kolesarjenje prispeva k izboljšanju samopodobe in samozavesti invalidov, saj jim omogoča, da se počutijo bolj neodvisne in samozavestne pri premagovanju ovir.

Kolesarjenje je tudi socialna dejavnost, ki invalidom omogoča, da se povežejo z drugimi ljudmi in se vključijo v skupnost.

S sredstvi projekta bomo kupili 2 prilagojeni kolesi za invalide. Denar za nakup še 2 prilagojenih koles bo prispevala občina Rogaška Slatina. Vzpostavljamo organizirana kolesarjenja oseb z invalidnostjo na omenjenih prilagojenih kolesih po čudoviti kolesarski stezi v osrčju neokrnjene narave med dvema večjima turističnima središčema, Rogaško Slatino in Podčetrtkom.

UVID

Maj – september 2023

Kolesarska steza, ki povezuje Rogaško Slatino in Podčetrtek, z začetno točko pri naravovarstvenem Bobrovem centru.

 •  kolesarjenje po kolesarski stezi na prilagojenih kolesih z usposobljenimi spremljevalci
 • ozaveščanje
  oviranih ter javnosti o pomenu gibanja v naravi (s fokusom na kolesarjenju) za invalide.

S sredstvi projekta bo UVID kupil 2 invalidom prilagojeni kolesi.

M6
INKLUZIVNA SKRB ZA NARAVO

Skrb za naravo in trajnostni način življenja sta pomembna za vse nas, saj nam omogočata boljše življenje danes in v prihodnosti.

Pomembno je, da se v trajnostno gibanje vključijo tudi osebe z invalidnostjo ter da se njihove potrebe upoštevajo pri razvoju trajnostnih rešitev. S tem bomo zagotovili, da bodo invalidi deležni enakih priložnosti in bodo tudi sami lahko prispevali k bolj trajnostnemu svetu.

Tudi osebam z invalidnostjo je potrebno zagotoviti dostop do javnega prevoza, ki uporablja okolju prijazne vire energije, ter dostop do informacij in izobraževanja o trajnostnem načinu življenja, ki so prilagojena njihovim potrebam.

Za osebe z oviranostjo: Obisk centra ponovne uporabe je zelo poučen in koristen za osebe z invalidnostjo, saj jim omogoča, da spoznajo pomembnost skrbi za naravo in se naučijo trajnostnega načina življenja. Seznanjamo jih z različnimi načini recikliranja in ponovne uporabe izdelkov ter jih učimo, kako lahko sami prispevajo k zmanjšanju odpadkov in varstvu okolja.

Za osebje: S pomočjo izobraževanja osebja dosegamo trajnostne spremembe v navadah invalidov, ki pozitivno vplivajo na okolje in prispevajo k boljši kakovosti življenja za vse.

LURS

Oktober 2023

Center ponovne uporabe Rogaška Slatina

 • obisk centra ponovne uporabe z delavnico o recikliranju odpadkov in delavnico trajnostni mobilnosti

V PROJEKTU SODELUJEMO

UVID

Nosilec projekta

Zavod Uvid Rogaška Slatina je mlada neprofitna organizacija, ki deluje na področju socialnega varstva in psihosocialne podpore. Razvija programe za aktivno življenje invalidov.

COOKT

projektni partner

Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice je izobraževalna ustanova, ki izvaja redne programe za učence s težavami v razvoju in učence na medicinski rehabilitaciji.

LURS

projektni partner

Ljudska univerza Rogaška Slatina je neprofitna ustanova za izobraževanje in usposabljanje odraslih, ki nudi številne formalne in neformalne izobraževalne programe.

Spremljaj projekt

Sledi projektnim aktivnostim na družbenih omrežjih in uradni spletni strani projekta, kjer izveš več tudi o aktivnostih na Hrvaškem!

Poveži se z nami

Ni ovir, le izzivi.

Narava nam ne postavlja omejitev, le priložnosti za odkrivanje novih poti.

EU logo

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.