Skip to content Skip to footer

3. delavnica v sklopu ACF projekta Vključevanje ranljivih skupin skozi kolesarjenje

Datum: 14. 7. 2022

Lokacija: Rogaška Slatina, Bobrov center

Udeleženci: Sožitje Obsotelje in Kozjansko (8 oseb); ODI Zgornje Posotelje (5 oseb), Zavod Uvid Rogaška Slatina (1) in Lena Gabršček (Olimpijski komite Slovenije).

V sklopu projekta ACF »Vključevanje ranljivih skupin skozi kolesarjenje« smo uspešno izvedli delavnico na temo vključevanja invalidov v rekreacijo. Za predavateljico smo povabili Leno Gabršček, psihologinjo in aktivno parašportnico, ki je zaposlena na področju športa in ima veliko izkušenj s športom invalidov z različnih področij, ki jih je vpletla v delavnico.

Na delavnici smo tako govorili o športu invalidov nasploh in spregovorili o izzivih, s katerimi se invalidi soočajo pri športnem udejstvovanju. Na kratko smo se dotaknili tudi zgodovine športa invalidov in se spraševali, zakaj so invalidi v prostem času manj športno aktivni kot splošna populacija. Z udeleženci je Lena Gabršček delila svojo zgodbo odraščanja z invalidnostjo in prehoda iz »navadnega« športa v šport invalidov, kar sem navezala tudi na temo o samopodobi in vplivu športa (invalidov) nanjo.

Zanimale so nas pozitivne in negativne plati športa invalidov ter njegov vpliv na čustveno doživljanje in razpoloženje invalidov.

Pogost problem pri športni aktivnosti splošne populacije je motivacija zanjo, zato smo tej temi posvetili več pozornosti. Govorili smo o temeljnih potrebah in hierarhiji človekovih potreb kot jo opredeljuje Maslow ter skušali najti rešitve, kako invalide in neinvalide motivirati za športno aktivnost. Pri tem smo poudarili pomen inkluzivnega dela (v športu).

Za zaključek smo se seznanili še z nekaterimi praktičnimi tehnikami, uporabnimi v športu in vsakodnevnem življenju, ter jih tudi preizkusili v praksi.

Po delavnici je sledila uporabniška izkušnja za gibalno in duševno ovirane: vožnja s prilagojenimi kolesi, ki smo jih tokrat najeli v Podčetrtku v podjetju TKI, ki ponuja električna kolesa in skiroje, ki jih lahko uporabljajo tudi nekateri gibalno ovirani.

Pripravila: Petra Gabršček, vodja projekta

Projekt »Vključevanje ranljivih skozi kolesarjenje« je financiran s sredstvi programa ACF v Sloveniji 2014 – 2021.