Skip to content Skip to footer

»Najbolj uničujoče navade so skrbi. Najbolj zadovoljujoče delo je pomagati drugim.«

Stiska oseb z invalidnostjo in starostnikov

Vse osebe z invalidnostjo in starostniki so edinstveni. Posebne jih delajo osebne razlike, ki jih je vanje vtisnilo bogato življenje. Vsem pa je skupno eno: sodijo med najbolj ranljive družbene skupine. Pogosto se znajdejo v stiski, saj se ne znajo spopadati s kaotičnostjo zahtev situacije, v kateri pristanejo. Marsikateri invalid ali starostnik ne ve, katere pravice mu pripadajo, kako si urediti osebno asistenco ali dodatke, na katere institucije je potrebno nasloviti ustrezne vloge, kako pravilno izpolniti kompleksno papirologijo … Mnogi tako ostanejo brez tistega, kar jim pripada.

Kako vam lahko pomagamo v Zavodu Uvid?

Osebam z invalidnostjo, starostnikom in njihovim svojcem želimo olajšati težave, s katerimi se soočate, ko poskušate v zmedi zakonov, predpisov in administrativnih obvez najti najboljšo rešitev zase. Težko je samostojno navigirati skozi stresnost tistega, česar ne poznamo; zlasti, kadar so postopki zapleteni in ne vemo niti tega, kje in kako začeti. Strah nas je tistega, česar ne razumemo; še posebej, ker lahko kljub pravicam, ki vam pripadajo, ob nepopolnih vlogah ali vlogah, naslovljenih na napačne ustanove, ostanemo brez finančnih sredstev ali pomoči.

Ni potrebno, da se s tem soočate sami – na podlagi naših izkušenj in strokovnega znanja vam lahko s prijaznim kadrom v spodbudnem okolju priskočimo na pomoč in vas razbremenimo skrbi.

Kaj nudimo

Osebam z invalidnostjo, starostnikom in njihovim svojcem omogočamo:

  • strokovno osebno svetovanje in pomoč s predstavitvijo vseh možnosti glede na trenutno zakonodajo in razmere, s predlogi konkretnih rešitev, priporočili preverjenih izvajalcev in pomočjo pri celotni izvedbi,
  • posredovanje in predstavitev informacij, povezanih z urejanjem pravic, kot so denarni prejemki, osebna asistenca, … (osebi prilagojena razlaga trenutno veljavnih zakonov in pravilnikov ter ugotavljanje upravičenosti do sredstev in storitev, ki iz njih izhajajo),
  • vodenje in pomoč pri izpolnjevanju administrativnih zahtev (urejanje in
    oddajanje vlog, zahtevkov, …),
  • pogovor in razbremenjevanje stisk;
  • usmerjanje in seznanjanje s podpornimi programi ter storitvami izven Zavoda Uvid v lokalnem in širšem okolju,
  • pomoč in usmerjanje pri urejanju bivalnih razmer.

Za svetovanje se predhodno naročite preko telefona 051 235 670 ali preko e-pošte marija.zupanec@zavod-uvid.eu