Skip to content Skip to footer
EU logo
 

V sredo, 10. maja 2023, so z Nizozemske v Rogaško Slatino prispela prva posebna prilagojena kolesa. Namero za nakup koles, prilagojenih osebam z ovirami, smo v mesecu februarju podpisali Občina Rogaška Slatina, Zavod Uvid, Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, ODI Zgornje Posotelje ter Društvo Sožitje Obsotelje in Kozjansko.

V Zavodu Uvid si ob podpori Občine Rogaška Slatina zadnji dve leti prizadevamo, da utečene prakse prilagojenega kolesarjenja iz drugih evropskih držav (Nizozemska, Belgija, Velika Britanija, …) pripeljemo v lokalno okolje in na ta način osebam z različnimi gibalnimi in duševnimi ovirami približamo možnost kolesarjenja. Z nakupom koles bo od sedaj osebam z ovirami omogočeno aktivno sodelovanje pri kolesarjenju kot obliki rekreativne aktivnosti, ki ima številne pozitivne učinke na telesno in duševno zdravje.

S poglobljeno analizo stanja na območju Slovenije smo namreč v Zavodu Uvid ugotovili, da so osebe z ovirami še vedno pogosto izključene iz aktivnosti, kot je kolesarjenje, saj so prilagojena kolesa težko finančno dostopna, tovrstna ponudba za invalide je skromna, prav tako pa se v družbi še vedno pojavljajo diskriminatorna prepričanja.

Zavzemamo se za načelo enakih možnosti za vse. S pridobitvijo treh visoko kvalitetnih Van Raam koles je Občina Rogaška Slatina postala prva v Sloveniji, ki je podprla sistem, s katerim bo vožnja s kolesom omogočena vsem tistim, ki te možnosti do sedaj niso imeli. Nakup koles smo opravili Zavod Uvid (s sredstvi projekta Erasmus+) in Občina Rogaška Slatina.

Prvotno delo nadgrajujemo s sredstvi Erasmus+, s projektom Opolnomočenje oviranih za aktvinosti v naravi (INclusive Outdors for Disabled.)

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

Več slik najdete v galeriji: https://zavod-uvid.eu/galerija/