Skip to content Skip to footer

Nov projekt – “Kolesarjenje za vse”

EU logo
V Zavodu Uvid smo komaj čakali na letošnji december, saj v okviru programa IMPACT4VALUES pričenjamo z novim projektom “Kolesarjenje za vse”.
 
Med 10 in 15 % vseh ljudi določeno obliko telesne in/ali duševne invalidnosti. Ste se kdaj vprašali, zakaj na kolesarskih stezah torej videvate tako malo kolesarjev invalidov? 
 
Zagotovo ne zaradi fizičnih omejitev – te je namreč mogoče kompenzirati z ustreznim prilagojenim kolesom in pravo kolesarsko stezo. Za kolesarjenje nihče ne potrebuje dveh nog, saj lahko kolesari z ročnim kolesom.
 
Veliko težje pa je odpraviti družbene ovire. Prav te v največji meri onemogočajo enakovredno sodelovanje invalidov v kolesarjenju:
  • ukoreninjena diskriminacijska prepričanja družbe (»Kolesarjenje je le za zdrave ljudi«),
  • nezavedanje invalidov samih o (z)možnosti kolesarjenja (zaradi nezadostne ozaveščenosti, redko videnih invalidov kolesarjev in pretihega zagovorništva invalidi pogosto ponotranjajo mnenje, da ne zmorejo kolesariti),
  • prezrtost invalidov pri načrtovanju kolesarske politike na lokalni in nacionalni ravni,
  • pomanjkljiva vključenost invalidov v kolesarske dogodke in
  • nezastopanost invalidov kolesarjev v slikovnih, tekstovnih in video gradivih v povezavi s kolesarjenjem.

Projekt je zasnovan kot preplet raznolikih rešitev, ki naslavljajo posamezne vidike problematike izključevanja invalidov iz kolesarjenja. Izvedli bomo odmevno ozaveščevalno kampanjo z zanimivimi dogodki, razstavami fotografij kolesarjev invalidov, jumbo plakati in prvoosebnimi blog objavami kolesarjev invalidov. Ključno vlogo pri projektu bodo imeli lokalni invalidi, ki bodo glavni promotorji in ambasadorji.

Podporo kolesarjenju za vse lahko izrazite že s tem, da spremljate in razširjate naše delovanje – trenutno na naši spletni strani in Facebook strani, ob pričetku kolesarske sezone pa obljubljamo projektno spletno stran in družbena omrežja, polna zanimivih vsebin 🙂 

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.