Skip to content Skip to footer

Cilji pobude »Kolesarjenje za vse« je nakup prilagojenih koles za invalide in aktivacija vstopne kolesarske točke za invalide v Bobrovem centru v Nimnem pri Rogaški Slatini z možnostjo izposoje prilagojenih koles za invalide. S tem bomo omogočili invalidom, da se bodo vključili v kolesarjenje na kolesarski stezi Rogaška Slatina – Podčetrtek in izboljšali svoje zdravje ter posledično izboljšali zdravje celotne lokalne skupnosti na območju Zgornjega Posotelja in širše.

Partnerji v projektu »VKLJUČEVANJE RANLJIVIH SKUPIN SKOZI KOLESARJENJE« so  Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje, Društvo Sožitje Obsotelje in Kozjansko ter Zavod Uvid Rogaška Slatina.

Organizator pobude: Zavod Uvid Rogaška Slatina, Ulica XIV. divizije 11A, 3250 Rogaška Slatina, info@zavod-uvid.eu, 070 535 012

OBRAZLOŽITEV POBUDE »KOLESARJENJE ZA VSE«

Kolesarjenje pozitivno vpliva na izboljšanje psihičnega in fizičnega zdravja invalidov in njihove samopodobe, posledično pa na zdravje celotne lokalne skupnosti. Skozi kolesarjenje postanejo invalidi bolj aktivni, zdravi, družabni in vključeni v družbo. Trenutno večina invalidov ne kolesari, ker vlada v družbi prepričanje, da je to rekreacija za fit ljudi, ker nimajo prilagojenih koles in za njih ni dostopne infrastrukture.

V Sloveniji je po oceni Statističnega urada 8% invalidov, kar je cca 170.000 oseb, v Rogaški Slatini okrog 900 oseb, v UE Šmarje pri Jelšah (območje Zgornjega Posotelja) pa okrog 2.600. Večina invalidov po podatkih naše ankete, ki smo jo izvedli na območju Zgornjega Posotelja  junija 2022 (157 anketiranih), si želi kolesariti, a danes ne kolesari, ker nimajo za to prilagojenih koles, saj so predraga, je pa na voljo lepo urejena in varna kolesarska steza v naravnem okolju. Zato dajemo Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje, Društvo Sožitje Obsotelje in Kozjansko ter Zavod Uvid Rogaška Slatina pobudo Občini Rogaška Slatina, da nabavi prilagojena kolesa za invalide in aktivira kolesarsko vstopno točko za invalide v Bobrovem centru v Nimnem pri Rogaški Slatini.

Z nakupom prilagojenih koles bi tako močno povečali populacijo, ki bi kolesarila, saj bi kolesarjenje omogočili 1) invalidom, ki ne morejo kolesariti na navadnem kolesu, 2) drugim osebam (zlasti starejšemu prebivalstvu), ki nimajo odločbe o invalidnosti, ne ustrezajo definicijami invalidnosti, niso vključene v društva invalidov ali same sebe ne dojemajo kot invalide, a imajo težave z ravnotežjem, okrevajo po možganski kapi ali drugi bolezni, imajo težave v sklepih ali bolečine v hrbtenici ipd. ter zaradi omenjenega ne morejo kolesariti na navadnem/električnem kolesu oz. to počnejo le stežka, bi pa lahko kolesarile s prilagojenim kolesom.

Po podatkih naše ankete (junij 2022) in tujih raziskav lahko večina invalidov kolesari na razdalji od 1 do 5 kilometrov,  po dostopnem in položnem terenu z vmesnimi počivališči. Zato je Bobrov center ena najprimernejših lokacij za kolesarjenje invalidov v Sloveniji. S ponudbo prilagojenih koles bi prav tako omogočili invalidom sodelovanje »na kolesarskih dogodkih za vse«, ustvarili dodatno ponudbo aktivnosti in generirali večji promet v Bobrovem centru.

Z nakupom prilagojenih invalidskih koles spodbujamo razvoj »turizma za vse«. Bobrov center je ob kolesarski stezi med Rogaško Slatino in Podčetrtkom na poziciji med dvema zdraviliškima destinacijama, ki se ukvarjata tudi z rehabilitacijo invalidov in neinvalidov. Želimo, da postane Rogaška Slatina prvo zdraviliško mesto v Sloveniji, kjer lahko invalidi kolesarijo na urejeni kolesarski stezi med in po rehabilitaciji v naravnem okolju in postanemo primer dobre prakse.

Prav tako spodbujamo »trajnostno mobilnost za vse«: tovrstna kolesa so lahko na voljo invalidom, drugim prebivalcem in tudi turistom. 

Predvidene aktivnosti v sklopu pobude »Kolesarjenje za vse« pomenijo nadgradnjo statusa Rogaške Slatine »občina po meri invalidov« in so dodana vrednost za lokalno skupnost in širše, saj povezujemo invalide in neivalide v bolj zdravo in vključujočo skupnost tako lokalno kot nacionalno.

Projekt »Vključevanje ranljivih skozi kolesarjenje« je financiran s sredstvi programa ACF v Sloveniji 2014 – 2021.