Erasmus+

Opolnomočenje
oviranih za
aktivnosti
v naravi

POTEK PROJEKTA

01. 03. 2023 – 29. 02. 2024

INOD

O projektu

S projektom izboljšujemo udejstvovanje oseb s telesno/in ali duševno oviranostjo v športnih aktivnostih v naravi, njihovo zaznavanje samih sebe in narave, skrb za telesno in duševno zdravje ter odnos do narave.

Rezultati, ki jih želimo doseči, so vključujoči in trajnostno naravnani:

 • izboljšanje socialne inkluzije skozi gibanje v naravnem okolju (kolesarjenje na prilagojenih kolesih, sprehajalne aktivnosti, terapevtsko jahanje)
 • izboljšati odnos do narave in s tem zmanjšati onesnaževanje
 • preprečevanje stigme, da se “osebe z invalidnostjo ne gibajo”
 • spodbujanje enakosti in nediskriminacije
 • aktivacija oviranih v gibanje na prostem in varovanje narave
 • spodbujanje trajnostne mobilnosti
 • spodbujanje fizičnega in duševnega zdravja oseb z ovirami in osebja
 • izboljšanje dobrega počutja oseb z ovirami in osebja
 • zmanjšanje stresa in stisk oseb in osebja
 • novo znanje za ovirane in osebje
 • izboljšanje kompetenc osebja in partnerskih organizacij 
 • izmenjava izkušenj in dobrih praks, nadgradnja dela partnerjev in večja usposobljenost manjših partnerjev novink (UVID in COOKT) za mednarodno sodelovanje in razvoj
 • uvajanje novih znanj v redno delovanje UVID, COOKT in LURS (v program obveznega osnovnega in nadaljevalnega usposabljanja za osebne asistente, v izobraževanje prostovoljcev, v delo z učenci z oviranostjo)
 • uvajanje novih aktivnosti na prostem za osebe z ovirami (senzorni park in kolesarjenje z oviranim prilagojenimi kolesi)
Prednostna

Področja delovanja

Inkluzivne aktivnosti

Opolnomočenje odraslih oseb s telesno ali duševno oviranostjo za večje vključevanje v gibanje v naravi z vsemi čutili.

Skrb za naravo

Opolnomočenje odraslih oseb s telesno ali duševno oviranostjo za večjo trajnostno naravnanost (skrb za naravo).

kompetence osebja

Osebje, ki dela z osebami s telesno in/ali duševno oviranostjo, bo pridobivalo nova znanja in kompetence.

V PROJEKTU SODELUJEMO

UVID

Nosilec projekta

Zavod Uvid Rogaška Slatina je mlada neprofitna organizacija, ki deluje na področju socialnega varstva in psihosocialne podpore. Razvija programe za aktivno življenje invalidov.

COOKT

projektni partner

Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice je izobraževalna ustanova, ki izvaja redne programe za učence s težavami v razvoju in učence na medicinski rehabilitaciji.

LURS

projektni partner

Ljudska univerza Rogaška Slatina je neprofitna ustanova za izobraževanje in usposabljanje odraslih, ki nudi številne formalne in neformalne izobraževalne programe.

Osnovni podatki

Formalne informacije o projektu

Program: Erasmus+

Vrsta aktivnosti: KA210-ADU – Manjša partnerstva na področju splošnega izobraževanja odraslih 

Področje: Splošno izobraževanje odraslih

2022, 2. razpisni rok

Naslov projekta: OPOLNOMOČENJE OVIRANIH ZA AKTIVNOSTI V
NARAVI 

Naslov projekta v angleščini: EMPOWERMENT OF DISABLED FOR ACTIVITIES IN
NATURE 

Akronim projekta: INOD – INclusive Outdors for Disabled 

Skupno trajanje projekta: 12 mesecev

Datum začetka projekta: 01. 03. 2023

Datum zaključka projekta: 29. 02. 2024

Prednostno področje: Vključevanje in raznolikost na vseh področjih izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa

Teme, ki jih obravnava projekt: 

 1. Vključevanje, spodbujanje enakosti in nediskriminacije
 2. Fizično in duševno zdravje, dobro počutje
 3. Zeleni transport in mobilnost

Ni ovir, le izzivi.

Narava nam ne postavlja omejitev, le priložnosti za odkrivanje novih poti.

EU logo

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.