Slovenija

Aktivnosti za osebe z oviranostjo

Cilj

vključevanje oseb s telesno in/ali duševno oviranostjo

v socialno in naravno okolje z novimi aktivnostmi, ki jih še ne prakticirajo.

Lokacija

Rogaška Slatina, Slovenija

Izvajalec

LURS & UVID

Čas izvedbe

april – oktober 2023

M3
SKRB ZA TELESNO ZDRAVJE

Pomemben segment skrbi za telesno zdravje je aktiven življenjski slog, s katerim krepimo svoje telo. Ravno osebe z invalidnostjo so tista skupina ljudi, ki je najmanj telesno aktivna, zato je še toliko pomembneje, da jim omogočimo vključitev v športne dejavnosti in jih k njim spodbujamo.

Skozi motivacijske interaktivne delavnice pomagamo osebam s telesno in/ali duševno oviranostjo odkrivati pomembnost telesne aktivnosti za njihovo zdravje. Učimo jih prve pomoči in samopomoči s poudarkom na športnih poškodbah, da so pri športnem udejstvovanju samozavestnejši in bolj brezskrbni. S pomočjo fizioterapevta spoznavajo pravilen način gibanja, prilagojen telesni in duševni oviranosti. V lokalni konjušnici se učijo o hipoterapiji.

LURS

V 3 delih:

  • 25.04.2023

Rogaška Slatina

  • motivacijska delavnica, na kateri bodo ovirane osebe odkrivale pomembnost telesne aktivnosti za njihovo duševno in fizično zdravje
  • delavnica prve pomoči in samopomoči, s poudarkom na športnih poškodbah
  • fizioterapevtska delavnica o pravilnem gibanju in krepitvi telesa (prilagojeno različnim podskupinam ciljne skupine – duševne ovire, telesne ovire)
  • delavnica hipoterapije v lokalni konjušnici
M5
"NA ZDRAVO KAVO V NARAVO"

Kolesarjenje je oblika športne aktivnosti, ki osebam z invalidnostjo prinese številne koristi.

Redna telesna dejavnost izboljša kardiovaskularno zdravje, fizično moč in vzdržljivost ter zmanjša tveganje za različne zdravstvene težave.

Poleg tega kolesarjenje prispeva k izboljšanju samopodobe in samozavesti invalidov, saj jim omogoča, da se počutijo bolj neodvisne in samozavestne pri premagovanju ovir.

Kolesarjenje je tudi socialna dejavnost, ki invalidom omogoča, da se povežejo z drugimi ljudmi in se vključijo v skupnost.

S sredstvi projekta bomo kupili 2 prilagojeni kolesi za invalide. Denar za nakup še 2 prilagojenih koles bo prispevala občina Rogaška Slatina. Vzpostavljamo organizirana kolesarjenja oseb z invalidnostjo na omenjenih prilagojenih kolesih po čudoviti kolesarski stezi v osrčju neokrnjene narave med dvema večjima turističnima središčema, Rogaško Slatino in Podčetrtkom.

UVID

Maj – oktober 2023

Kolesarska steza, ki povezuje Rogaško Slatino in Podčetrtek, z začetno točko pri naravovarstvenem Bobrovem centru.

  •  kolesarjenje po kolesarski stezi na prilagojenih kolesih z usposobljenimi spremljevalci
  • ozaveščanje
    oviranih ter javnosti o pomenu gibanja v naravi (s fokusom na kolesarjenju) za invalide.

S sredstvi projekta bo UVID kupil 2 invalidom prilagojeni kolesi.

M6
INKLUZIVNA SKRB ZA NARAVO

Skrb za naravo in trajnostni način življenja sta pomembna za vse nas, saj nam omogočata boljše življenje danes in v prihodnosti.

Pomembno je, da se v trajnostno gibanje vključijo tudi osebe z invalidnostjo ter da se njihove potrebe upoštevajo pri razvoju trajnostnih rešitev. S tem bomo zagotovili, da bodo invalidi deležni enakih priložnosti in bodo tudi sami lahko prispevali k bolj trajnostnemu svetu.

Tudi osebam z invalidnostjo je potrebno zagotoviti dostop do javnega prevoza, ki uporablja okolju prijazne vire energije, ter dostop do informacij in izobraževanja o trajnostnem načinu življenja, ki so prilagojena njihovim potrebam.

Obisk centra ponovne uporabe je zelo poučen in koristen za osebe z invalidnostjo, saj jim omogoča, da spoznajo pomembnost skrbi za naravo in se naučijo trajnostnega načina življenja. Seznanjamo jih z različnimi načini recikliranja in ponovne uporabe izdelkov ter jih učimo, kako lahko sami prispevajo k zmanjšanju odpadkov in varstvu okolja.

LURS

Oktober 2023

Center ponovne uporabe Rogaška Slatina

  • obisk centra ponovne uporabe z delavnico o recikliranju odpadkov in delavnico trajnostni mobilnosti