Hrvaška

Aktivnosti za osebje

Cilj

pridobivanje kompetenc za osebje, ki dela z osebami z invalidnostjo

za trajno, aktivno vključevanje invalidov v gibanje v naravi.

Lokacija

Krapinske Toplice

Izvajalec

COOKT

Čas izvedbe

april – november 2023

M1
IZOBRAŽEVANJE OSEBJA ZA SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OVIRANIH

Osebje izobražujemo, kako motivirati invalidne osebe k ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja, saj je ta ključnega pomena za njihovo splošno dobro počutje. 

Modul je namenjen usvajanju tehnik čuječnosti, meditacije in senzorne integracije ter predavanju o tem, kako motivirati osebe z invalidnostjo za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja.

Čuječnost in meditacija sta priljubljeni praksi, ki pomagata invalidom pri izboljšanju njihovega duševnega in fizičnega zdravja. 

Senzorna integracija se uporablja za pomoč osebam z invalidnostjo pri razvijanju in izboljševanju njihovih senzomotoričnih sposobnosti. S pomočjo  dotika, vibracij, težnosti, zvoka in svetlobe izboljša zaznavanje senzornih informacij. Z uporabo teh tehnik se poveča zavedanje lastnega telesa, izboljša ravnotežje in koordinacija ter zmanjša občutljivost na dražljaje.

COOKT v sodelovanju z Društvom psihologov
Krapinsko-zagorske županije

14. 04. 2023

Krapinske Toplice

  • usvajanje tehnik čuječnosti, meditacije in senzorne integracije
  • predavanje o tem, kako motivirati ovirane za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja
M2
"NARAVO IN SEBE ČUTIM Z VSEMI ČUTILI"

Senzorična integracija je proces, s katerim naše telo sprejema, organizira in interpretira zaznavne informacije iz okolja. Ta proces je izjemno pomemben za tiste ljudi z invalidnostjo, ki imajo težave pri obdelavi senzoričnih informacij – pri njih informacije iz okolja povzročijo preobčutljivost, hiperaktivnost ali zmanjšano zaznavanje. Senzorna integracija je ključna za razvoj motoričnih in kognitivnih sposobnosti, vzpostavitev socialnih vezi in izboljšanje splošne kakovosti življenja.

Koristi senzorne integracije za osebe z določenimi tipi invalidnosti so številne. Med drugim izboljšuje sposobnosti obvladovanja motorike, pozornosti, učenja, spomina in koncentracije. Pomaga pri razvijanju samozavesti, zmanjšuje stres in tesnobo ter izboljšuje splošno razpoloženje.

Senzorični park je poseben prostor, namenjen senzorni integraciji. Vsebuje različne elemente, kot so nihajni mostovi, plezalne stene, trampolini, gugalnice in druge senzorične igralne elemente. Ti predmeti predstavljajo senzorične izzive, ki spodbujajo razvoj motoričnih in kognitivnih sposobnosti ter izboljšajo zaznavanje in obdelavo senzoričnih informacij.

V senzorskem parku lahko osebe s posebnimi potrebami uživajo v varnem in spodbudnem okolju, ki omogoča razvoj njihovih sposobnosti. Hkrati se izobražujemo o bivanju v naravi v skladi s trajnostnim vedenjem.

COOKT

Krapinske Toplice

  •  organizirano druženje v naravi z izobraževanjem o bivanju v skladu z varstvom narave,
  • delavnica v senzornem parku – spoznavanje pomena senzornih pripomočkov (s fokusom na pomenu za ovirane osebe),
  • praktično preizkušanje senzornih pripomočkov in predstavitev, kako v senzornem parku pomagati oviranim in jih aktivirati za izkoriščanje polnega potenciala

S sredstvi projekta bo opravljen nakup pripomočkov za senzorični park.

M4
PRIMERI DOBRE PRAKSE RABE ČUTIL

Kreativne delavnice so odličen način za izražanje in krepitve ustvarjalnosti ter razvoja motoričnih sposobnosti pri osebah z invalidnostjo.

Omogočajo tudi boljše razumevanje sveta okoli nas. Osebe z invalidnostjo so pogosto izključene iz družbenih dejavnosti in kulturnega dogajanja, kar  vodi v izolacijo in osamitev. S tovrstnimi dejavnostmi se lahko osebe z invalidnostjo vključijo v kulturno dogajanje, razvijajo svoje interese, spoznavajo nove ljudi, izboljšajo socialne veščine, spodbujajo komunikacijo in krepijo samozavest.

Likovno izražanje, glasbeno izražanje in športne aktivnosti so lahko tudi terapevtska dejavnost, ki pomaga osebam z invalidnostjo pri premagovanju stresa, tesnobe in depresije.

COOKT

Okotber 2023

Krapinske Toplice

  • predstavitev kreativnih (likovnih idr.) ustvarjalnih del in gledališka predstava “V iskanju sreče” dijakov COOKT