Slovenija

Aktivnosti za osebje

Cilj

pridobivanje kompetenc za osebje, ki dela z osebami z invalidnostjo

za trajno, aktivno vključevanje invalidov v gibanje v naravi.

Lokacija

Rogaška Slatina, Slovenija

Izvajalec

LURS & UVID

Čas izvedbe

april – oktober 2023

M3
IZOBRAŽEVANJE OSEBJA O SKRBI ZA ZDRAVJE OVIRANIH OSEB

Osebe z invalidnostjo so lahko pogosto omejene pri športnih aktivnostih v naravi zaradi težavnega, neprilagojena terena ali drugih ovir. Vendar pa lahko osebje, ki dela z invalidi, z ustrezno opremo in znanjem pomaga pri premagovanju teh ovir in jim tako omogoči, da uživajo v aktivnostih na prostem.

Osebje, ki dela z invalidi, ima tako pomembno vlogo pri spodbujanju športnih aktivnosti v naravi in pri zagotavljanju, da imajo invalidi enake priložnosti za udeležbo. Z usposabljanjem osebja posredno omogočamo osebam z invalidnostjo, da se vključijo v športne dejavnosti in izkusijo koristi aktivnosti v naravi, ki so pomembne za njihovo zdravje in dobro počutje.

LURS

V 3 delih:

 • 25.04.2023

Rogaška Slatina

 • predavanje o o pomenu športa za fizično zdravje (fokus na osebah z oviranostjo)
 • predavanje o o pomenu športa za duševno zdravje (fokus na osebah z oviranostjo)
 • fizioterapevtska delavnica o prilagoditvah izbranih športnih aktivnosti (kolesarjenje, jahanje, sprehajanje) oviranim
 • delavnica o nudenju prve pomoči na splošno in pri izbranih športnih poškodbah
 • predavanje o psihološki podpori za nudenje osnovne psihološke podpore in motivacije osebam z oviranostjo
 • predavanje strokovnjaka o hipoterapiji
M5
IZOBRAŽEVANJE OSEBJA - "NA ZDRAVO KAVO V NARAVO"

Pomembno je, da osebam z invalidnostjo zagotovimo ustrezne prilagoditve, spremljevalce in opremo, da lahko varno in udobno uživajo v kolesarjenju.

V ta namen izobražujemo spremljevalce (osebje, ki dela z osebami z invalidnostjo, njihove družinske člane in prostovoljce), da lahko osebam z invalidnostjo pomagajo pri kolesarjenju in jih po potrebi spremljajo.

Spremljevalci pridobivajo ustrezno znanje in izkušnje glede prilagajanja kolesa in opreme ter razumevanja individualnih potreb in omejitev invalidov. Upoštevati morajo ravnotežje, koordinacijo in fleksibilnost invalidov ter se prilagodijo njihovemu ritmu in željam.

Poleg tega so pozorni na varnostno opremo in pravila cestnega prometa ter pripravljeni na morebitne nevarne situacije. V učnem modulu M3 jih učimo, kako nuditi prvo pomoč in se odzvati v primeru nesreče ali poškodbe.

Spremljanje invalidov pri kolesarjenju je lahko zelo izpopolnjujoča izkušnja, ki pomaga pri izboljšanju kvalitete življenja invalidov in jim omogoča, da se vključijo v skupnost.

LURS

Kolesarska steza, ki povezuje Rogaško Slatino in Podčetrtek, z začetno točko pri naravovarstvenem Bobrovem centru.

 • praktično usposabljanje spremljevalcev za varno in zabavno kolesarjenje za invalide 
 • osveščanje o inkluzivnem kolesarjenju invalidov
M6
IZOBRAŽEVANJE OSEBJA O INKLUZIVNI SKRBI ZA NARAVO

Osebje, ki dela z osebami z invalidnostjo, ima pomembno vlogo pri spodbujanju trajnostnega življenja in ustrezne skrbi za naravo. S prilagajanjem aktivnosti in navad, ki so okolju prijazne, lahko invalidom pomagajo zmanjšati ogljični odtis in izboljšati kakovost okolja.

To vključuje spodbujanje recikliranja, ponovne uporabe in zmanjšanja porabe plastike ter uporabo javnega prevoza ali kolesarjenja kot trajnostne alternative avtomobilom. Osebje lahko tudi pomaga invalidom pri izbiri okolju prijaznih izdelkov in življenjskega sloga.

Poleg tega se invalidom lahko omogoči, da se vključijo v aktivnosti, kot so vrtnarjenje ali skrb za živali, kar prispeva k ohranjanju okolja in jim hkrati omogoči, da uživajo v pozitivnih učinkih narave na njihovo zdravje in dobro počutje.

S pomočjo izobraževanja osebja dosegamo trajnostne spremembe v navadah invalidov, ki pozitivno vplivajo na okolje in prispevajo k boljši kakovosti življenja za vse.

LURS

Oktober 2023

Center ponovne uporabe Rogaška Slatina

 • obisk Centra ponovne uporabe Rogaška Slatina
 • predavanja in delavnice o trajnostnem razvoju (ravnanje z odpadki, zmanjšanje ogljičnega odtisa in raba obnovljivih virov,
  trajnostna mobilnost; kako motivirati k trajnosti)