Odmevno

Medijski kotiček

Povezave do novic o projektu v medijih & e-novičniki projekta, ki izhajajo vsaka 2 meseca

Ni ovir, le izzivi.

Narava nam ne postavlja omejitev, le priložnosti za odkrivanje novih poti.

EU logo

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.