Erasmus+

Podrobneje
o projektu

Kaj počnemo

V Rogaški Slatini in Krapinskih Toplicah bomo izvedli 6 učnih modulov za opolnomočenje oviranih in paralelno 6 učnih modulov za pridobivanje novih kompetenc osebja:

  • M 1: Skrb za duševno zdravje – spoznavali bomo čuječnost, meditacijo in senzorno integracijo. Izvedli bomo delavnice za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja, ki bodo prilagojene različnim tipom in stopnjam telesne in duševne oviranosti – terapevtske slikanice, tehnike čuječnosti, globokega dihanja, higiene misli, vodene vizualizacije, hvaležnosti, empatije
  • M 2: “Naravo in sebe čutim z vsemi čutili” – organizirano se bomo družili v naravi in se učili, kako naravo varovati. V senzoričnem parku bomo spoznavali pomen senzornih pripomočkov in jih preizkušali v praksi. Senzorični pripomočki nas bodo spodbujali k občutenju, zaznavanju in spoznavanju samega sebe ter narave.
  • M 3: Skrb za telesno zdravje – skozi predavanja in delavnice se bomo učili o pomenu športa za telesno in duševno zdravje, imeli bomo fizioterapevtsko delavnico o prilagoditvah izbranih športnih aktivnosti (kolesarjenje, jahanje, sprehajanje) oviranim, delavnico o nudenju prve pomoči na splošno in pri izbranih športnih poškodbah, učili se bomo, kako motivirati samega sebe in druge ter obiskali lokalno konjušnico z delavnico o hipoterapiji.
  • M 4: Primeri dobre prakse in senzorična aktivacija – ogledali si bomo kreativno ustvarjanje učencev COOKT (njihova likovna dela in gledališko predstavo). Skupaj se bomo gibali v naravi, hodili na pohode in terapevtsko jahanje.
  • M 5: “Na zdravo kavo v naravo” – kolesarili bomo na prilagojenih kolesih, osebje pa bomo izobrazili, kako ovirane spremljati za varno in zabavno kolesarjenje. Hkrati bomo ozaveščali javnost, da lahko kolesarimo vsi, tudi ovirani.
  • M 6: Inkluzivna skrb za naravo – obiskali bomo Center ponovne uporabe in se učili o trajnostnem razvoju (kako je treba ravnati z odpadki, biti trajnostno mobilen in zmanjšati svoj ogljični odtis)

S sredstvi projekta bo opravljen nakup 2 prilagojenih koles za osebe z invalidnostjo in pripomočkov za senzorični park. 

Spremljaj projekt

Sledi projektnim aktivnostim na družbenih omrežjih.

Poveži se z nami

Izobraževalni moduli za odrasle (spremljevalce)

M1: Skrb za duševno zdravje oviranih

Usvajali bomo tehnike čuječnosti, meditacije in senzorne integracije ter spoznavali načine, kako motivirati ovirane za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja

M2: Naravo in sebe čutim z vsemi čutili

Organizirano se bomo družili v naravi z izobraževanjem o bivanju v skladu z varstvom narave. Spoznavali in preizkušali bomo senzorne pripomočke.

M3: Izobraževanje osebja o skrbi za zdravje oviranih oseb

Predavanja in delavnice o pomenu športa za zdravje, prilagoditvi športnih aktivnosti oviranim, nudenju prve pomoči, motiviranju in hipoterapiji.

M4: Primeri dobre prakse rabe čutil

Ogledali si bomo kreativna ustvarjalna dela in gledališko predstavo učencev Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

M5: Izobraževanje osebja - "Na zdravo kavo v naravo"

Odrasle bomo usposobili za spremljanje invalidov pri kolesarjenju na prilagojenih kolesih, da bo to varno in zabavno. Ozaveščali bomo o inkluzivnem kolesarjenju.

M6: Izobraževanje osebja o inkluzivni skrbi za naravo

Obiskali bomo Center ponovne uporabe in se tam učili trajnostnega življenja (ravnanje z odpadki, raba obnovljivih virov, trajnostna mobilnost; kako motivirati k trajnosti)

Izobraževalni moduli za osebe s telesno in/ali duševno oviranostjo

M1: Skrb za duševno zdravje

Na delavnicah bomo spoznavali terapevtske slikanice, tehnike čuječnosti, globokega dihanja, higiene misli, vodene vizualizacije, hvaležnosti in empatije.

M2: Naravo in sebe čutim z vsemi čutili

V senzoričnem parku bomo aktivirali vsa čutila za spodbujanje k občutenju, zaznavanju in spoznavanju samega sebe ter narave.

M3: Skrb za telesno zdravje

Predavanja in motivacijske delavnice o pomenu športa za zdravje, gibanju in krepitvi telesa, nudenju prve pomoči in samopomoči ter hipoterapiji.

M4: Vključevanje v družbo z aktivnostmi v naravi

Preko številnih aktivnosti (pohodništvo, nordijska hoja in terapevtsko jahanje) se bomo gibali v naravi.

M5: "Na zdravo kavo v naravo"

S prilagojenimi kolesi bomo kolesarili z usposobljenimi spremljevalci in ozaveščali o tem, kako pomembno je, da se osebe z invalidnostjo gibajo v naravi.

M6: Inkluzivna skrb za naravo

Obiskali bomo Center ponovne uporabe in se tam učili trajnostnega življenja (predvsem, kako ravnati z odpadki in biti bolj trajnostno mobilen)

Ni ovir, le izzivi.

Narava nam ne postavlja omejitev, le priložnosti za odkrivanje novih poti.

EU logo