important

Media corner

Links to news about the project in media & bi-monthly newsletters of the project

Ni ovir, le izzivi.

Narava nam ne postavlja omejitev, le priložnosti za odkrivanje novih poti.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.