Ulica Dušana Kvedra 6b, 3230 Šentjur

Moja pot do psihoterapije

Moje zanimanje za psihoterapijo se je začelo, ko v nekem trenutku nisem bila zadovoljna s svojim življenjem. Ob prebiranju številnih knjig priznanih avtorjev sem postopoma uvidela, da si lahko poiščem odgovore na zastavljena vprašanja in zaživim drugačno, bolj polno življenje.

Tako sem se podala na pot svoje notranje preobrazbe. Odločila sem se, da prvotno profesionalno smer ekonomije zamenjam za delovanje na psiho-socialnem področju. Ponovno sem se podala v študijske vrste in magistrirala na Fakulteti za socialno delo, smer psihosocialna podpora in pomoč. Vzporedno sem izbrala specialistični psihoterapevtski študij integrativne transakcijske analize na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje v Ljubljani.

Ves čas se profesionalno gradim in obiskujem dodatna izobraževanja s področja čuječnosti, obiskujem seminarje sorodnih psihoterapevtskih modalitet, se udeležujem kongresov ter sem vključena v redno individualno in skupinsko supervizijo.

Članstvo

Sem članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo SINTA, Društva za transakcijsko analizo Slovenija SLOVENTA in Slovenske krovne zveze za psihoterapijo SKZP. ​