Ulica Dušana Kvedra 6b, 3230 Šentjur

Psihoterapija

Kaj sploh je psihoterapija?

Psihoterapija je uveljavljena terapevtska metoda, ki se uporablja za premagovanje različnih psihičnih stisk in težav ter za osebnostni razvoj posameznika.

O psihoterapiji govorimo kot o zdravljenju s pogovorom, skozi katerega ozaveščamo skrite vzorce naših težav in jih postopoma odpravljamo s pomočjo različnih psiholoških metod.

Pomemben temelj psihoterapevtskega procesa je odnos med terapevtom in klientom. Zaupen odnos nudi varno okolje, v katerem klient spoznava svoj notranji svet, terapevt pa mu nudi strokovno pomoč pri ozaveščanju, raziskovanju, razumevanju  ter predelavi bolečih občutkov, čustev in izkušenj.

Skozi proces psihoterapije težave predelujemo globinsko, zato so doseženi učinki dolgotrajni in prinašajo pozitiven vpliv na vsa področja vašega življenja.  Skozi proces dela razrešite stiske, se soočite s strahovi, občutki tesnobe, si postavite nove meje, premagate mišljenje o lastni manjvrednosti, saj trajno spremenite prepričanja o sebi. Vse to vam pomaga, da zaživite polno, srečno in neodvisno življenje.

Psihoterapevtski pristop

Transakcijska analiza (TA) je teorija osebnosti in psihoterapija za doseganje osebnostne rasti in spremembe. TA lahko uporabimo, kadar želimo razumeti človekovo duševnost, komunikacijo ter odnose med ljudmi.

Integrativna transakcijska analiza integrira psihoanalitično in kognitivno-vedenjsko terapijo v okviru humanistično eksistencialne filozofske usmeritve. Tako je ena prvih smeri, ki integrira različne pristope. Izhaja iz predpostavke, da ljudje v otroštvu oblikujemo določene vzorce, ki jih uporabljamo tudi v sedanjosti. V kolikor so le-ti nefunkcionalni ali neustrezni, nam povzročajo nezadovoljstvo, čustvene stiske ali celo motnje.

Integrativna transakcijska analiza se uporablja pri delu s posamezniki, pari, družinami in skupinami.

Zelo pomembno je zavedanje klienta, da mu terapevt ves čas terapevtskega procesa stoji ob strani in mu pomaga, nikakor pa mu ne more svetovati in namesto njega sprejeti odločitve.

Vsi podatki so zaupni in strogo varovani

Vsi v terapiji pridobljeni podatki se obravnavajo kot zaupni in so strogo varovani. Pri svojem delu sem zavezana Etičnemu kodeksu Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu in varstvu in zaščiti osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/2004).

Proces psihoterapije je vključen v vzporeden supervizijski proces, kar pomeni, da s psihoterapevtom supervizorjem, ki je prav tako zavezan k molčečnosti, stalno preverjam kakovost svojega psihoterapevtskega dela.