Baza slik
inkluzivnega kolesarjenja

Brezplačno
prenesi slike

Brezplačno prenesi slike na svoj računalnik.

Uporabi slike

Skladno s smernicami uporabi slike pri svojem delu. Smernice se nahajajo pod galerijo.

Hvala, da prispevaš k vidnosti kolesarjev invalidov

Z vsako objavo kolesarjev invalidov razbijamo stigme.

INKLUZIVNA BAZA SLIK

NAVODILA ZA UPORABO FOTOGRAFIJ

ATRIBUCIJA

Vsi uporabniki morajo pri rabi fotografij ustrezno pripisati: »Fotografija je last Zavoda Uvid Rogaška Slatina, so.p. (avtorja fotografije: Blaž Lah in Matic Javornik)«.

KOMERCIALNA RABA

Komercialna raba vključuje (vendar ni omejena na) oglaševanje, trženje in promocijo izdelkov in/ali storitev. Komercialna raba je dovoljena izključno s pisno privolitvijo Zavoda Uvid Rogaška Slatina, so.p. - za namene komercialne rabe fotografij nas kontaktirajte na info@zavod-uvid.eu.

MODIFIKACIJA

Uporabniki imajo pravico, da fotografije spreminjajo v skladu z lastnimi potrebami. Pri tem je potrebno navesti, ali je bilo avtorsko delo na kakršenkoli način predelano. Tudi pri modifikacijah je potrebno upoštevati enake pogoje kot pri rabi originalnih fotografij. To pomeni, da je potrebno navesti izvorno atribucijo [Fotografija je last Zavoda Uvid Rogaška Slatina, so.p. (avtorja fotografije: Blaž Lah in Matic Javornik)] in tudi predelave reproducirati, distribuirati, dajati v najem in priobčiti javnosti pod pogojem, da ne gre za komercialno uporabo. V primeru komercialne rabe predelave je potrebna pisna privolitev Zavoda Uvid Rogaška Slatina, so.p. – za namene komercialne rabe fotografij nas kontaktirajte na info@zavod-uvid.eu.

DISTRIBUCIJA

Dovoljeni so distribucija, deljenje in reprodukcija fotografij ali njihovih predelav ob upoštevanju navodil. Uporabnike spodbujamo, da fotografije uporabljajo na različnih platformah.

PODPORA

Fotografije ne smejo biti uporabljene na način, ki bi nakazoval na podporo s fotografijami povezanih organizacij ali posameznikov določenemu izdelku, storitvi ali mnenju.

KAJ NI DOVOLJENO?

Prodaja nespremenjenih in spremenjenih kopij fotografij (npr. v obliki posterjev, printov in drugih digitalnih ali fizičnih produktov) ni dovoljena.

Fotografij ali pripisov ni dovoljeno uporabiti na način, ki bi nakazoval na podporo s fotografijami povezanih organizacij (Zavod Uvid Rogaška Slatina so.p., Evropska Unija, CNVOS …), programov (IMPACT4VALUES …) ali posameznikov določenemu izdelku, storitvi ali mnenju tistega, ki fotografije uporablja.

Ni dovoljena redistribucija ali prodaja fotografij na drugih spletnih straneh za prenos fotografij (stock photos), posterje, plakate in podobno.

Fotografij ne smete uporabljati kot del svoje blagovne znamke, oblikovalskega znaka, trgovskega imena ali storitvene oznake.

Raba fotografij v komercialne namene ni dovoljena brez pisne privolitve Zavoda Uvid Rogaška Slatina, so.p.. Komercialna raba vključuje (vendar ni omejena na) oglaševanje, trženje in promocijo izdelkov in/ali storitev. Za namene komercialne rabe fotografij nas kontaktirajte na info@zavod-uvid.eu.

Kar vidimo, vpliva na izoblikovanje naših prepričanj.

Kaj vidite vi, ko odprete zloženke o kolesarjenju ali na Facebooku spremljate oglas za naslednji kolesarski maraton?

Kolikokrat se med slikami kolesarjev znajde slika kolesarja invalida?

V tiskanem in digitalnem materialu o kolesarjenju so skoraj izključno prikazani kolesarji neinvalidi.

To kolesarjenje v naših mislih še bolj zacementira kot aktivnost izključno za neinvalide in kolesarje invalide dela nevidne.

Vzroka sta dva:

1. Prezrtost kolesarjev invalidov.

Kolesarji invalidi so preprosto pozabljeni.

2. Malo slik kolesarjev invalidov.

Na internetu je težko najti sliko kolesarja invalida.

Ustvarili smo inkluzivno bazo slik kolesarjev, ki vključuje slike kolesarjev z različnimi duševnimi in/ali telesnimi invalidnostmi na raznolikih kolesih.

Oblikujete promocijski material za kolesarsko prireditev? Pripravljate priročnik o varnem kolesarjenju? Izdajate kolesarski vodnik za izlete po Sloveniji?

Zdaj lahko brezplačno vključite tudi podobe kolesarjev invalidov in s tem pokažete, da

KOLESARIMO VSI.

Pri nastanku inkluzivne baze slik so sodelovali:

EU logo

KOLESARJENJE ZA VSE JE PROJEKT, KI POTEKA V OKVIRU PROGRAMA IMPACT4VALUES.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.