Skip to content Skip to footer

Opolnomočenje oviranih za aktivnosti v naravi

 • Projekt je financiran s sredstvi Erasmus+
 • Prednostno področje: vključevanje in raznolikost na vseh področjih izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa
 • Teme, ki jih obravnava projekt: vključevanje, spodbujanje enakosti in nediskriminacije; fizično in duševno zdravje, dobro počutje; zeleni transport in mobilnost
 • Trajanje projekta: 1. 2. 2023 – 31. 1. 2024
 • Vrednost projekta: 60.000.000 €
 • Nosilec projekta: Zavod Uvid Rogaška Slatina
 • Sodelujoči partnerji: Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske toplice (COOKT) in Ljudska univerza Rogaška Slatina (LURS).
Logotip Erasmus+

V sklopu programa Erasmus+ v skupini KA210-ADU (to so manjša partnerstva na področju splošnega izobraževanja odraslih) je bil odobren naš projekt “Opolnomočenje oviranih za aktivnosti v naravi”.

Sodelovali bomo skupaj s Centrom za odgoj i obrazovanje Krapinske toplice (COOKT) in Ljudsko univerzo Rogaška Slatina (LURS).

Opis projekta

Glavni cilj projekta je opolnomočenje odraslih oseb s telesno ali duševno oviranostjo za večje vključevanje v gibanje v naravi z vsemi čutili in večjo trajnostno naravnanost (skrb za naravo) ter pridobivanje novih kompetenc za osebje, ki dela z oviranimi. Med aktivnostmi na prostem bomo okrepili skrb za naravo in zmanjšali onesnaževanje.

Rezultati, ki jih želimo doseči, so vključujoči in trajnostno naravnani:

 • izboljšanje socialne inkluzije skozi gibanje v naravnem okolju (kolesarjenje na prilagojenih kolesih, sprehajalne aktivnosti,
  terapevtsko jahanje)
 • izboljšati odnos do narave in s tem zmanjšati onesnaževanje
 • preprečevanje stigme, da se “osebe z invalidnostjo ne gibajo”
 • spodbujanje enakosti in nediskriminacije
 • aktivacija oviranih v gibanje na prostem in varovanje narave
 • spodbujanje trajnostne mobilnosti
 • spodbujanje fizičnega in duševnega zdravja oseb z ovirami in osebja
 • izboljšanje dobrega počutja oseb z ovirami in osebja
 • zmanjšanje stresa in stisk oseb in osebja
 • novo znanje za ovirane in osebje
 • izboljšanje kompetenc osebja in partnerskih organizacij UVID, COOKT in LURS
 • izmenjava izkušenj in dobrih praks, nadgradnja dela partnerjev in večja usposobljenost manjših partnerjev novink (UVID in
  COOKT) za mednarodno sodelovanje in razvoj
 • uvajanje novih znanj v redno delovanje UVID, COOKT in LURS (v program obveznega osnovnega in nadaljevalnega
  usposabljanja za osebne asistente, v izobraževanje prostovoljcev, v delo z učenci z oviranostjo)
 • uvajanje novih aktivnosti na prostem za osebe z ovirami (senzorni park in kolesarjenje z oviranim prilagojenimi kolesi)

Cilj projekta

Naš primarni cilj je vključevanje zapostavljene ranljive skupine oseb z oviranostjo v športne aktivnosti v naravi (predvsem kolesarjenje, sprehodi, jahanje). Šport presega telesne, duševne, kulturne in socialne razlike ter ovire, zato bo služil kot strateško orodje za večjo socialno inkluzijo oseb z invalidnostjo, ki so trenutno pogosto odrinjene iz udejstvovanja v športu in drugih dejavnosti v skupnosti, predvsem na ruralnih področjih delovanja partnerjev projekta.

Kaj točno bomo počeli?

V Rogaški Slatini in Krapinskih Toplicah bomo izvedli 6 učnih modulov za opolnomočenje oviranih in paralelno 6 učnih modulov za pridobivanje novih kompetenc osebja:

 • M 1: Skrb za duševno zdravje – spoznavali bomo čuječnost, meditacijo in senzorno integracijo. Izvedli bomo delavnice za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja, ki bodo prilagojene različnim tipom in stopnjam telesne in duševne oviranosti – terapevtske slikanice, tehnike čuječnosti, globokega dihanja, higiene misli, vodene vizualizacije, hvaležnosti, empatije
 • M 2: “Naravo in sebe čutim z vsemi čutili” – organizirano se bomo družili v naravi in se učili, kako naravo varovati. V senzoričnem parku bomo spoznavali pomen senzornih pripomočkov in jih preizkušali v praksi. Senzorični pripomočki nas bodo spodbujali k občutenju, zaznavanju in spoznavanju samega sebe ter narave.
 • M 3: Skrb za telesno zdravje – skozi predavanja in delavnice se bomo učili o pomenu športa za telesno in duševno zdravje, imeli bomo fizioterapevtsko delavnico o prilagoditvah izbranih športnih aktivnosti (kolesarjenje, jahanje, sprehajanje) oviranim, delavnico o nudenju prve pomoči na splošno in pri izbranih športnih poškodbah, učili se bomo, kako motivirati samega sebe in druge ter obiskali lokalno konjušnico z delavnico o hipoterapiji.
 • M 4: Primeri dobre prakse in senzorična aktivacija – ogledali si bomo kreativno ustvarjanje učencev COOKT (njihova likovna dela in gledališko predstavo). Skupaj se bomo gibali v naravi, hodili na pohode in terapevtsko jahanje.
 • M 5: “Na zdravo kavo v naravo” – kolesarili bomo na prilagojenih kolesih, osebje pa bomo izobrazili, kako ovirane spremljati za varno in zabavno kolesarjenje. Hkrati bomo ozaveščali javnost, da lahko kolesarimo vsi, tudi ovirani.
 • M 6: Inkluzivna skrb za naravo – obiskali bomo Center ponovne uporabe in se učili o trajnostnem razvoju (kako je treba ravnati z odpadki, biti trajnostno mobilen in zmanjšati svoj ogljični odtis)

Vključevanje ranljivih skupin skozi kolesarjenje

 • Projekt je financiran s sredstvi Active citizens fund.
 • Prednostno področje: socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin v kolesarjenje
 • Programski rezultat: opolnomočenje ranljivih skupin za kolesarjenje
 • Trajanje projekta: 1. 3. 2022 – 28. 2. 2023
 • Vrednost projekta: 19.995,70 €
 • Nosilec projekta: Zavod Uvid Rogaška Slatina
 • Kontaktna oseba: Petra Gabršček, petra.krizan@zavod-uvid.eu
Play Video

Številne svetovne raziskave so pokazale, da kolesarjenje izboljšuje zdravje in dobro počutje,  povečuje učinkovitost v službi in doma ter zmanjšuje onesnaženost okolja. Prepričanje, ki vlada v družbi, da je kolesarjenje za atletske in fit ljudi, ki lahko samostojno nosijo in vozijo kolo, spodbuja mnenje, da kolesarjenje ni primeren šport za invalide. Ti so posledično fizično neaktivni ter socialno izključeni. Dejstvo pa je, da je kolesarjenje za mnoge invalide lažje kot hoja.

Glavne okvire, ki invalidom preprečujejo, da bi kolesarili, so nedostopna kolesarska infrastruktura, nezmožnost samostojne uporabe kolesa, težji dostop do prilagojenih koles –  tako fizično kot finančno –, pretiho zagovorništvo invalidov in nizko zavedanje splošne javnosti o težavah, s katerimi se soočajo invalidi.

Kolesarjenje pozitivno vpliva na samopodobo invalidov, njihovo fizično in duševno zdravje, posledično pa na zdravje celotne skupnosti. Z vključevanjem invalidov v kolesarjenje, se bo povečala tudi njihova vključenost v lokalno družbo.

V Zgornjem Posotelju smo združili moči Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje, Društvo Sožitje Obsotelje in Kozjansko ter Zavod Uvid s ciljem, da vključimo invalide v kolesarjenje. Posvečamo se  invalidom, ki so zmožni kolesariti s prilagojenimi kolesi. S pobudo »kolesarjenje za vse« lokalno in nacionalno spodbujamo in ozaveščamo invalide, da bi kolesarili v naravi. S tem invalidi krepijo svoje duševno in fizično zdravje in dvigujejo samopodobo. Hkrati ozaveščamo splošno javnost, da tudi invalidi kolesarijo. Spodbujamo »trajnostno mobilnost in turizem za vse«, zato nagovarjamo tudi občine in turistične ponudnike. V občini Rogaška Slatina z vključevanjem invalidov v kolesarjenje nadgrajujemo status »občina po meri invalida« in smo s tem primer dobre prakse v Sloveniji.

Projekt je financiran s sredstvi programa Active Citizens Fund v Sloveniji 2014 – 2021.

Jaz do sebe. Jaz do tebe.

Projekt je sofinancirala Občina Rogaška Slatina.

 • Prednostno področje: program psihosocialne podpore in program pomoči za krepitev duševnega zdravja
 • Programski rezultat: okrepljeno duševno zdravje udeležencev in usposobljeni prostovoljci
 • Trajanje projekta: oktober – november 2021
 • Nosilec projekta: Zavod Uvid Rogaška Slatina
 • Kontaktna oseba: Marija Zupanec, marija.zupanec@zavod-uvid.eu

Osemtedenski jesenski projekt (oktober-november 2021) se je izvajal v Rogaški Slatini v prostorih Kulturnega centra. Namenjen je bil vsem občanom, ki se stežka spopadajo z vsakodnevnim stresom, sami s seboj in v odnosu do soljudi ter vsem tistim, ki se želijo vključiti v prostovoljske aktivnosti pomoči potrebnim. Na osmih izobraževalno-izkustvenih dogodkih se je tako zvrstilo več kot 100 občanov, ki se soočajo s stresom, so lokalni uporabniki osebne asistence, svojci oseb z ovirami, interesenti za prostovoljstvo in zaposleni iz zavoda Uvid.

Strokovne dogodke so podprli predavatelji kot so Perica Buljan iz Zagreba, Petra Greiner iz Zavoda 13 iz Maribora, Tjaša Arko iz Slovenske Filantropije iz Ljubljane, dr. Tatjana Trajkovska iz Celja,  Mojca Drofenik in Marija Zupanec iz Rogaške Slatine.

Program JAZ DO SEBE. je zajemal skrb zase, za svoje duševno zdravje, kako si lahko pomagamo sami v stresni situaciji ali stiski. Orodja pomoči za obvladovanje stresnih situacij, ki so jih udeleženci osvojili, so: skupinska meditacija, tehnike sproščanja, pravilnega dihanja in čuječnosti. Ta orodja pomoči so uporabna tako doma kot v službi, zato so udeleženci bolje pripravljeni za soočenje in reševanje življenjskih situacij in posledično na delovnem mestu in v domačem okolju uspešnejši in bolj zdravi.

Program JAZ DO TEBE. pri katerem je fokus na tem kako lahko pomagamo drugemu v stiski, je zajemal področje prostovoljstva in osebne asistence. V sodelovanju s Slovensko Filantropijo iz Ljubljane so uspešno izvedli  dvodnevno strokovno interaktivno izobraževanje za prostovoljce. Izobraževanja so se udeležili predstavniki več lokalnih društev kot so Društvo invalidov Zgornje Posotelje, Miklavževa druščina, Mladinski svet Rogaška, Hospic Celje, posamezni predstavniki šolskih ustanov ter Zavod Uvid kot glavni organizator.

Udeleženci so pridobili nova znanja in veščine, prav tako pa se je pokazal velik interes za nadaljnje sodelovanje. Usposobili smo 20 prostovoljcev. Prvi korak k uresničevanju cilja – razvijati kakovostno mrežo prostovoljstva in osebne asistence v lokalnem okolju – je bil realiziran.

Udeleženci programov JAZ DO SEBE. JAZ DO TEBE. so tako lahko pridobljeno znanje in izkušnje posredno prenesli v svoje domače in delovno okolje. Na ta način smo omogočili psihosocialno podporo velikemu številu domačinov, ki se jim je s tem izboljšala kakovost življenja in preventivno zmanjšale zdravstvene težave, ki nastajajo kot posledica stresa.

Obiskala nas je dr. Tatjana Trajkovska iz Celja in nam v okviru programa Jaz do Sebe. predstavila zdravilni dih. Spoznali smo trebušno dihanje, ki nam pomaga ohranjati močan imunski sistem. In jogijsko dihanje, tako imenovano izmenično dihanje, kjer s pomočjo diha aktiviramo levo ali desno možgansko polovico. S tem dosežemo umiritev (desna polovica) ali pa povečanje energije (leva možganska polovica). V sklopu druženja smo torej izkusili dihalne tehnike, ki jih bomo lahko v nadaljevanju kadarkoli prakticirali sami v udobju svojega doma in poskrbeli zase, za svoje mentalno zdravje.