Skip to content Skip to footer

Vključevanje ranljivih skupin skozi kolesarjenje

 • Prednostno področje: socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin v kolesarjenje
 • Programski rezultat: opolnomočenje ranljivih skupin za kolesarjenje
 • Trajanje projekta: 1. 3. 2022 – 28. 2. 2023
 • Vrednost projekta: 19.995,70 €
 • Nosilec projekta: Zavod Uvid Rogaška Slatina
 • Kontaktna oseba: Petra Gabršček, petra.krizan@zavod-uvid.eu

Številne svetovne raziskave so pokazale, da kolesarjenje izboljšuje zdravje in dobro počutje,  povečuje učinkovitost v službi in doma ter zmanjšuje onesnaženost okolja. Prepričanje, ki vlada v družbi, da je kolesarjenje za atletske in fit ljudi, ki lahko samostojno nosijo in vozijo kolo, spodbuja mnenje, da kolesarjenje ni primeren šport za invalide. Ti so posledično fizično neaktivni ter socialno izključeni. Dejstvo pa je, da je kolesarjenje za mnoge invalide lažje kot hoja.

Glavne okvire, ki invalidom preprečujejo, da bi kolesarili, so nedostopna kolesarska infrastruktura, nezmožnost samostojne uporabe kolesa, težji dostop do prilagojenih koles –  tako fizično kot finančno –, pretiho zagovorništvo invalidov in nizko zavedanje splošne javnosti o težavah, s katerimi se soočajo invalidi.

Kolesarjenje pozitivno vpliva na samopodobo invalidov, njihovo fizično in duševno zdravje, posledično pa na zdravje celotne skupnosti. Z vključevanjem invalidov v kolesarjenje, se bo povečala tudi njihova vključenost v lokalno družbo.

V Zgornjem Posotelju smo združili moči Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje, Društvo Sožitje Obsotelje in Kozjansko ter Zavod Uvid s ciljem, da vključimo invalide v kolesarjenje. Posvečamo se  invalidom, ki so zmožni kolesariti s prilagojenimi kolesi. S pobudo »kolesarjenje za vse« lokalno in nacionalno spodbujamo in ozaveščamo invalide, da bi kolesarili v naravi. S tem invalidi krepijo svoje duševno in fizično zdravje in dvigujejo samopodobo. Hkrati ozaveščamo splošno javnost, da tudi invalidi kolesarijo. Spodbujamo »trajnostno mobilnost in turizem za vse«, zato nagovarjamo tudi občine in turistične ponudnike. V občini Rogaška Slatina z vključevanjem invalidov v kolesarjenje nadgrajujemo status »občina po meri invalida« in smo s tem primer dobre prakse v Sloveniji.

Jaz do sebe. Jaz do tebe.

Projekt je sofinancirala Občina Rogaška Slatina.

 • Prednostno področje: program psihosocialne podpore in program pomoči za krepitev duševnega zdravja
 • Programski rezultat: okrepljeno duševno zdravje udeležencev in usposobljeni prostovoljci
 • Trajanje projekta: oktober – november 2021
 • Nosilec projekta: Zavod Uvid Rogaška Slatina
 • Kontaktna oseba: Marija Zupanec, marija.zupanec@zavod-uvid.eu

Osemtedenski jesenski projekt (oktober-november 2021) se je izvajal v Rogaški Slatini v prostorih Kulturnega centra. Namenjen je bil vsem občanom, ki se stežka spopadajo z vsakodnevnim stresom, sami s seboj in v odnosu do soljudi ter vsem tistim, ki se želijo vključiti v prostovoljske aktivnosti pomoči potrebnim. Na osmih izobraževalno-izkustvenih dogodkih se je tako zvrstilo več kot 100 občanov, ki se soočajo s stresom, so lokalni uporabniki osebne asistence, svojci oseb z ovirami, interesenti za prostovoljstvo in zaposleni iz zavoda Uvid.

Strokovne dogodke so podprli predavatelji kot so Perica Buljan iz Zagreba, Petra Greiner iz Zavoda 13 iz Maribora, Tjaša Arko iz Slovenske Filantropije iz Ljubljane, dr. Tatjana Trajkovska iz Celja,  Mojca Drofenik in Marija Zupanec iz Rogaške Slatine.

Program JAZ DO SEBE. je zajemal skrb zase, za svoje duševno zdravje, kako si lahko pomagamo sami v stresni situaciji ali stiski. Orodja pomoči za obvladovanje stresnih situacij, ki so jih udeleženci osvojili, so: skupinska meditacija, tehnike sproščanja, pravilnega dihanja in čuječnosti. Ta orodja pomoči so uporabna tako doma kot v službi, zato so udeleženci bolje pripravljeni za soočenje in reševanje življenjskih situacij in posledično na delovnem mestu in v domačem okolju uspešnejši in bolj zdravi.

Program JAZ DO TEBE. pri katerem je fokus na tem kako lahko pomagamo drugemu v stiski, je zajemal področje prostovoljstva in osebne asistence. V sodelovanju s Slovensko Filantropijo iz Ljubljane so uspešno izvedli  dvodnevno strokovno interaktivno izobraževanje za prostovoljce. Izobraževanja so se udeležili predstavniki več lokalnih društev kot so Društvo invalidov Zgornje Posotelje, Miklavževa druščina, Mladinski svet Rogaška, Hospic Celje, posamezni predstavniki šolskih ustanov ter Zavod Uvid kot glavni organizator.

Udeleženci so pridobili nova znanja in veščine, prav tako pa se je pokazal velik interes za nadaljnje sodelovanje. Usposobili smo 20 prostovoljcev. Prvi korak k uresničevanju cilja – razvijati kakovostno mrežo prostovoljstva in osebne asistence v lokalnem okolju – je bil realiziran.

Udeleženci programov JAZ DO SEBE. JAZ DO TEBE. so tako lahko pridobljeno znanje in izkušnje posredno prenesli v svoje domače in delovno okolje. Na ta način smo omogočili psihosocialno podporo velikemu številu domačinov, ki se jim je s tem izboljšala kakovost življenja in preventivno zmanjšale zdravstvene težave, ki nastajajo kot posledica stresa.

Obiskala nas je dr. Tatjana Trajkovska iz Celja in nam v okviru programa Jaz do Sebe. predstavila zdravilni dih. Spoznali smo trebušno dihanje, ki nam pomaga ohranjati močan imunski sistem. In jogijsko dihanje, tako imenovano izmenično dihanje, kjer s pomočjo diha aktiviramo levo ali desno možgansko polovico. S tem dosežemo umiritev (desna polovica) ali pa povečanje energije (leva možganska polovica). V sklopu druženja smo torej izkusili dihalne tehnike, ki jih bomo lahko v nadaljevanju kadarkoli prakticirali sami v udobju svojega doma in poskrbeli zase, za svoje mentalno zdravje.