Skip to content Skip to footer

Izobraževanje za varno kolesarjenje oseb z invalidnostjo

EU logo
Z namenom, da bi osebe z invalidnostjo spodbudil k aktivnemu življenjskemu slogu in jim omogočil enake možnosti za sodelovanje v športnih dejavnostih v naravi, smo skupaj z Ljudsko univerzo Rogaška Slatina organizirali po dve delavnici za osebe z oviranostjo in njihove spremljevalce.
 
Iz URI Soča je prišel predavat športni pedagog Andraž Vide Čeligoj, ki se poklicno ukvarja s prilagajanjem vadbe osebam z invalidnostjo.
 
Eden od najpomembnejših poudarkov, ki smo jih želeli doseči skozi delavnico, je bil premik paradigme v zaznavanju invalidnosti. Spoznali smo, da ovire niso fizične, ampak predvsem v glavah. S pravilno prilagojenimi športnimi aktivnostmi in podporo skupnosti se lahko vsak posameznik, ne glede na svoje omejitve, ukvarja s športom. Delavnica je tako bila priložnost, da smo osebam z invalidnostjo ponudili prostor za odkrivanje lastnih sposobnosti, izboljšanje samozavesti ter krepitev telesne kondicije.
 
Druga izmed izvedenih delavnic je bila namenjena pridobivanju znanja s področja prve pomoči. Reševalec Klemen Gobec je vsem udeležencem pokazal, kako pravilno pomagati osebi, ki se duši, je nezavestna ali navidezno mrtva. Udeleženci so se naučili osnovnih tehnik oživljanja ter uporabe defibrilatorja. Zavedanje, da pravočasna intervencija rešuje življenja, je postalo jasno.
 
Spoznali smo, da ima čas ključno vlogo pri preživetju osebe, ki doživlja srčni zastoj. Vsaka minuta, v kateri ne ukrepamo, zmanjšuje možnost njenega preživetja za 10 %. To pomeni, da po 10 do 15 minutah dokončno nastopi smrt. Izvajanje temeljnih postopkov oživljanja je tako nujno, da osebo ohranimo pri življenju do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči.
 

Delavnice so se zaključile z vrhuncem – kolesarjenjem na prilagojenih kolesih. Udeleženci so z navdušenjem sprejeli priložnost, da se preizkusijo v tej zabavni aktivnosti. Ob pogledu na njihove nasmejane obraze je bilo jasno, da so uživali.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

Več slik najdete v galeriji: https://zavod-uvid.eu/galerija/