skip to Main Content
051 235 670 info@zavod-uvid.eu

Vizija in poslanstvo

Vizija

Živimo v času, ko življenje kliče po velikih spremembah, zato želimo sodelovati v ustvarjanju podpornega okolja celotne družbe in slehernega posameznika. Zavedamo se, da smo povezani močnejši in učinkovitejši. Posebno pozornost namenjamo ranljivim skupinam. Z aktivnim delovanjem vzpostavljamo prostor za nastanek novih programov, ki so podpora ranljivim skupinam pred zdrsom v osebno, družbeno in finančno revščino.

Naša vizija je nuditi psihosocialno podporo v okolju in pomagati ljudem pri vključevanju v družbeno-socialne procese.

Cilj

Naš cilj je strokovno izvajanje psihosocialnih programov, ki ranljivim nudijo pomoč in podporo, omogočajo družbeno-socialno vključenost in s tem pozitivno vplivajo na kvaliteto življenja.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je razvijanje socialnih programov, ki so dostopni širši javnosti. Oblikujemo storitve, ki so za ranljive skupine brezplačne, med katerimi so posebne pozornosti deležni:

osebe z invalidnostjo;
socialno ogroženi;
ranljivi zaposleni;
brezposelne osebe;
starejši prebivalci.

Skozi ozaveščanje in razvijanje programov vztrajno gradimo mrežo sodelovanja med ranljivimi skupinami, širšo javnostjo ter akterji varstva okolja.
Pri delovanju smo zavezani k trajnostnemu razvoju.

Naše delovne izkušnje in primere dobre prakse delimo z enako mislečimi doma in v tujini, zato se partnersko povezujemo z javnimi in zasebnimi ustanovami na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Kontaktirajte nas

Z veseljem bomo odgovorili na vsa Vaša vprašanja.

Marija Zupanec

Back To Top