skip to Main Content
051 235 670 info@zavod-uvid.eu

Prostovoljstvo

Odločite se, da naredite zase in za druge nekaj dobrega!

Kaj je prostovoljstvo?

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.

Prostovoljstvo lahko opravljamo na neformalen način, kamor spadajo vse neorganizirane oblike pomoči ter organizirane, v okviru prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom.

Področja prostovoljskega dela so raznovrstna:

socialno varstvo;
vzgoja, izobraževanje ter delo z mladimi;
zdravje, trajnostni razvoj, rekreacija, medgeneracijska pomoč;
kultura, medkulturno in mednarodno sodelovanje;
šport, turizem, skrb za okolje…

Opravljajo ga posamezniki različnih starosti, znanj in izkušenj. Kot pri vseh drugih oblikah del je pomembno, da so prostovoljci odgovorni ter primerno usposobljeni za delo, ki ga opravljajo.

Pomen prostovoljstva

Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost, ker:

izboljšuje kakovost življenja v družbi;
brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob, izključeni;
je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi;
ima velik pomen za razvoj in za prihodnost. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe.

Osrednja organizacija za prostovoljstvo v Sloveniji je Slovenska filantropija, ki koordinira Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, katere del je tudi Zavod Uvid Rogaška Slatina. Prav tako izpolnjujemo pogoje iz zakona o prostovoljstvu, ki omogočijo vpis v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom.

Področje organiziranega prostovoljstva v Sloveniji ureja Zakon o prostovoljstvu.

Prostovoljstvo v Zavodu Uvid Rogaška Slatina

Ljudje prostovoljijo iz različnih razlogov. Nekateri želijo nuditi pomoč posameznikom v stiski, drugi s svojim delovanjem posredno vplivajo na kakovost življenja v lokalni skupnosti. Zagotovo je, da tisti, ki deluje kot prostovoljec osebnostno raste in pridobiva dragocene izkušnje.

Kontaktirajte nas

Z veseljem bomo odgovorili na vsa Vaša vprašanja.

Marija Zupanec

Back To Top